Philipp Katzenberger, Unsplash
Hvor mye data vi deler er blitt en ny slagmark for teknologigigantene. Illustrasjon: Philipp Katzenberger, Unsplash

Annonse


Sjekk selv: Ble du rammet av Emotet uten å vite det?

Leste du saken om Emotet, verdens farligste kriminelle botnett som “slettet seg selv” etter at europeisk politi ved hjelp av malwarens egen infrastruktur, klarte å installere en tidsinnstilt dll-bombe i alle Emotet-infiserte datamaskiner verden over? 

Fantastisk politiaksjon

Hvis ikke kan du lese saken her: Hvordan kunne verdens farligste botnett slette seg selv?

Den fantastiske politiaksjonen var ledet at tyske og nederlandske etterforskere. Nå har amerikanske Federal Bureau of Investigation (FBI) videreformidlet fire millioner e-postadresser som ble funnet hos Emotet, til sikkerhetsnettstedet Have I been Pwned

Dette er epostadresser Emotet har samlet for å kunne distribuere skadelig programvare. Ved å dele epostadressene med Have I Been Pwned gir FBI eierne av epostadressene en enkel måte å sjekke om de kan ha vært brukt av Emotet.

Annonse


Finner du din epostadresse hos Have I Been Pwned?

Have I Been Pwned er en veletablert tjeneste der besøkende kan sjekke om e-postadressene eller telefonnumrene deres er blitt hacket eller brukt i sammenhenger som har eller kan utsette dem for sikkerhetsrisiko. E-postadressene som er blitt brukt av Emotet, utgjør nå en av søkevariablene hos Have I Been Pwned.

Ifølge Have I Been Pwneds skaper Troy Hunt, var hele 39 prosent av e-postadressene allerede på plass i deres arkiv etter tidligere å ha blitt registrert i forbindelse med andre datalekkasjer. Epostadressene kommer fra brukere over hele verden.

1,6 millioner datamaskiner infisert

Emotet rakk å infisere mer enn 1,6 millioner datamaskiner før botnettet altså ble uskadeliggjort av en tidsinnstilt dll-bombe som detonerte søndag 25. april.

Les ITavisens artikkel og sjekk: Sjekk om din informasjon ble eksponert i Facebook-lekkasjen

Kilde: BleepingComputer

Annonse


Annonse


Annonse