euusaasia

Annonse


EU ønsker å bli teknologi-gigant

EU fortsetter offensiven for å sikre sin del av den teknologiske fremtiden.

EU tar opp kampen mot USA og Asia

For ikke å tape innovative selskaper til markeder som USA og Asia, har EU opprettet et investeringsfond som går inn som aksjonær i utvalgte oppstartsselskaper innen høyteknologi, kunngjorde EU-kommisjonen i går.

EU har i første omgang bevilget 178 millioner euro til prosjektet som skal sørge for at talenter og innovative teknologier ikke selges ut av Europa.

EU fortsetter altså forsøket på å nå reel innovasjonstakt:

Dett er første gang EU går inn som aksjonær for å støtte bedrifter

Innovasjonsfondet som forventes med tiden å vokse til et av Europas største investeringsfond med en kapital på rundt tre milliarder euro, er et forsøk på å dekke et kritisk finansieringsgap for banebrytende, europeisk teknologi og teknologiutvikling, og å skalere opp oppstartsselskaper til internasjonalt konkurransedyktige kommersielle nivåer.

Annonse


Den første runden med aksjekjøp er rettet mot 42 nyetablerte selskaper. EU vil investere mellom 500 000 og 15 millioner euro i hver virksomhet, noe som vil gi EU en eierandel mellom ti og 25 prosent i selskapene. Dette kommer i tillegg til andre tilskudd som ikke innebærer at EU får eierandeler i selskapene.

Slik mener de at de kan hjelpe Europa til å bli mer teknologi-selvforsynte

Amerikanske ventureselskaper sitter på større fond enn de europeiske: dette gir dem mulighet til å ta høyere risiko enn europeerne, men gjennom europeisk finansiering av vitenskapelige gjennombrudd før de utvikler seg til å bli attraktive for globale investorer, mener EU at selskapene kan bli mindre utsatt for ikke-europeiske oppkjøp.

Første selskap ut er franske CorWave som utvikler avansert teknologi for å hjelpe mennesker med hjertesvikt. Andre selskaper som er planlagt å dra nytte av tiltaket er Hiber, et nederlandsk satellittfirma som tilbyr “global og rimelig” “Internet of Things”-tilkobling.

Kilde:
Bloomberg

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse