Opera
Opera eier flere Android-apper som bryter Googles retningslinjer.

Annonse


Står Operas rykte for fall?

Opera-nettleseren, som har utspring fra Norge – men som ble solgt til Kina i 2016 – har havnet i trøbbel.

Hindenburg Research, som har spesialisert seg på å granske finansielle forhold i forretningsverdenen, hevder å ha funnet bevis for at Opera drifter fire Android-apper som etter alt å dømme bryter med Google Plays retningslinjer.

Urimelige lånevilkår

Appene er visstnok rettet mot brukere i i India, Kenya og Nigeria, og går under navnene CashBean, OKash, OPay og OPesa. Gjennom appene får kunder mulighet til å låne penger. Det er i og for seg selv ikke problematisk – problemet kommer først til syne når man ser på lånevilkårene

OKash
En av appene som bryter med Googles retningslinjer.

Appene utgir seg for å tilby en maksimal årlig rente på 33 prosent eller mindre. Undersøkelser som Hindenburg Research har utført viser imidlertid at den faktiske renten er langt høyere. I én av appene, OPesa, skal renten ha vært på hele 438 prosent.

Annonse


Ringte familier og venner for å presse låntakeren

Utad skal appene ha tilbudt kundene lånevarighet på 91 og 365 dager, men i realiteten opererte Opera med 29 dager i én av appene. Ofte fikk kunden kun 15 dager på seg til å betale, noe som er langt unna Googles krav om minimum 60 dager.

Lånetakere skal raskt ha fått erfare at det ikke lønnet seg å betale for sent. Hvis man betalte én dag for sent kunne renten øke til hele 878 prosent.

Mindre oppsiktsvekkende er det heller ikke at appene skal ha stjålet kontaktinfo for å komme i kontakt med venner og familie av lånetakeren. Målet med kontakten? Å presse kunden til å betale.

Sviktene inntekter

Opera gikk på børs i midten av 2017, kort tid etter Kina-oppkjøpet. Hindenburg Research antyder at Opera har brukt låneappene for å på kunstig vis øke påvirke selskapets finanselle resultater.

Det er ingen hemmelighet at selskapets markedsandel har falt de siste årene, som følge av Googles Chrome-dominans.

Kilde:
Android Police
Hindenburg Research

Annonse