Starship varmeskjold
Starship kommer til å bli utsatt for vanvittige temperaturer på vei ned mot jorda igjen. Avanserte varmeskjold skal sørge for at fartøyet ikke brenner opp.

Annonse


Her testes planen som er «100 ganger vanskeligere enn noe NASA-prosjekt»

Etter en vellykket test av sin Crew Dragon-kapsel, som for to uker siden koblet seg til den Internasjonale romstasjonen (ISS), har Elon Musk og hans SpaceX rettet øynene mot et annet prosjekt – nemlig Starship.

For noen uker siden skrev vi at Musk planlegger å bruke en teknikk der Starship skal «blø» væske for å kjøle ned fartøyet. De enorme kreftene og temperaturene kan potensielt være fatalt dersom kjølesystemet ikke fungerer.

NASA-sjefen omtalte for eksempel Musks prosjekt som «farligere enn noe NASA-prosjekt i historien».

Kjøler ned med vann og metan

Nå har Musk lagt ut et klipp som viser demonstrasjonen av Starships varmeskjold. Materialet ble i testen utsatt for temperaturer opp mot 1376 grader, noe som skal være på høyde med temperaturene fartøyet vil bli utsatt for i en faktisk romferd.

Annonse
På Twitter forklarer Musk at flisene er formet som et heksagon fordi det ikke tilbyr «noen direkte vei for varm gass til å akselerere gjennom åpningene».

Områdene som er mest utsatt for varme får altså systemet som skal «blø» væske. Ut fra mange små porer i materialet skal det sive ut vann og metan for å kjøle ned fartøyet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse