Russland langer ut mot Facebook og Twitter
Facebook og Twitter blir anklaget av et russisk organ for å ikke operere i henhold til lovgivning på brukerdata.

Annonse


Russland langer ut mot Facebook og Twitter

Det var ikke lenge siden russiske myndigheter blokkerte Reddit og deretter Wikipedia etter at det ble lagt inn en side om cannabis, og dette er bare en liten brøkdel av hvordan landet har forsøkt å holde kontroll på Internettet og det som hører til. Nå truer myndighetene med konsekvenser etter at hverken Twitter eller Facebook tilfredsstilte deres krav om å lagre brukerdata innenfor landegrensene deres.

Innførte ny lov

I 2018 fikk russiske myndigheter gjennom et lovforslag som tvinger ethvert nettsted med brukerdata på russiske borgere til å plassere serverne sine innenfor landets grenser. Aktører som trosser påbudet trues i utgangspunktet med bøter og utestenging, selv om vi hittil ikke har sett eksempler på hvordan myndighetene iverksetter slike sanksjoner.

Ingen av selskapene har svart

Nå kan det se ut som situasjonen har fått seg en utvikling. Det russiske organet for sensur har ifølge Wall Street Journal satt i verk administrative tiltak mot begge selskapene for å ikke ha opplyst om planer for å legge om plasseringen av serverne.

Roskomnadzor melder videre at de midtveis i desember sendte brev til både Facebook og Twitter med 30-dagers frist hvor de måtte avgi et svar, noe ingen av selskapene har gjort. Hverken Facebook eller Twitter har kommentert Roskomnadzor sine opplysninger.

Annonse


Blokkeres i Russland?

Det er uvisst hva som kommer til å skje med de to sosiale mediene dersom de fortsetter i det samme sporet. I fjor uttalte Aleksander Zharov at Facebook kan stå overfor blokkering i landet dersom de ikke samarbeider innen årsslutt, noe som aldri ble noe av.

Kilde:
Engadget

Annonse


Annonse


Annonse