I kjølvannet av etterforskningen tok Twitter kontakt med brukere som kan ha vært offer for spionasje. Dette var både aktivister, spesialister på overvåkning, akademikere, journalister og forskere innen IT-feltet.