youtube mobil
Google ble beordret til å ikke snakke om forespørselen om å utlevere informasjon om hvem som så på visse YouTube-klipp. Saken er relatert til bitcoin-hvitvasking.

Annonse


Beordret til ikke å snakke om det

Forbes rapporterer at Google ble beordret av amerikansk påtalemyndighet i Kentucky å avsløre ovenfor myndighetene hvem som så på visse YouTube-klipp i en bestemt periode.

Publisert 24. mars 16:41.

Pikant personvern-sak avslørt i Kentucky

Poltiiet er ute etter en person med nettkallenavnet “elonmuskwhm” som de mistenker selger bitcoin for cash, noe som trolig er ulovlig med hjemmel i flere amerikanske lover. Nå ønsker de å hente ut informasjon om hvem så på visse YouTube-klipp med til sammen over 30 000 visninger. Politiet ønsker i ordren å hente ut navn, adresse, telefonnummer og bruker-aktivteten til samtlige Google-kontoer som så på klippene mellom 1. januar og 8. januar 2023. Myndighetene ønsker også IP-adressene til personer uten Google-kontoer som så på videoene.

Nøyaktig hva de tror de kan finne ved å hente ut informasjon om mange flere personer enn den de søker, er ikke kjent da politiet holder kortene tett til brystet, men de mener at informasjonen kan være relevant til materialet i en aktiv etterforskning. Teknikken gikk på at politiet gikk under et hemmelig navn sendte den mistenkte videoer på YouTube som demonstrerer mapping av droner og AR-programvare – deretter spurte de Google og YouTube hvem som hadde sett på videoene.

Retten ga påtalemyndighetene medhold, men ba samtidig Google om å holde tyst om ordren, til nå. Forbes påpeker at de ikke kan bekrefte eller avkrefte om Google overleverte informasjonen til myndighetene. Kritikere omtaler aksjonen som grunnlovsstridig da den potensielt kan blande uskyldige inn i saken og bryte med grunnlovens forbud mot å stoppe ytringsfriheten og frihet fra urimelige søk.

Annonse