Avinor drone
Avinor advarer mot å fly nærme flyplasser. Er man i nærheten bruk Avinors app for å først søke om tillatelse

Annonse


Advarer drone-flygere

Avinor er frustrerte over antallet ulovlige droneflyvninger i luftrommet rundt norske flyplasser.

Over 1000 ulovlige flyvninger i 2023

Nå roper de varsku etter rekordmange og farlige flyvninger: “Hittil i år har Avinor registrert over 1000 ulovlige droneflyvninger rundt norske lufthavner. Bruken av droner til samfunnsnyttige formål er sterkt økende, men dessverre er det svært mange dronebrukere som ikke setter seg godt nok inn i regelverket.”

Avinor følger tett med og har installert utstyr som oppdager flyvningene: “Det har gitt oss et svært godt oversiktsbilde over dronetrafikken rundt lufthavnene våre. Det har bevist det vi lenge har fryktet, nemlig at det er et bekymringsverdig høyt antall som ikke har bedt om tillatelse for flygningene – altså flyr droner ulovlig,” melder Axel Knutsen, leder for Avinor sitt droneprogram.

Bøter og opp til to år i fengsel

“Dette er ikke nødvendigvis personer med kriminelle hensikter, men de utgjør allikevel en fare for sikkerheten i luftrommet,” legger Knutsen til. Av sikkerhetshensyn vil ikke Avinor avsløre hvor utstyret er plassert, men avslører de har prioritert slikt deteksjonsutstyr de siste årene – “parallelt med at antallet personer som eier én eller flere droner i Norge er på om lag en halv million.”

Annonse


Ifølge politiet er normal straff bøter fra 12 000 kroner og oppover. Ved alvorlige hendelser kan det være aktuelt å ta ut tiltale. Strafferammen er da opp til to års fengsel.

Avinor

Anbefaler bruk av egen drone-app

Avinor anbefaler bruk av sin egen app døpt “Ninox Drone.” Appen gir nemlig oversikt over luftrommet i tillegg til at man kan søke om å få lov til å fly innenfor 5-kilometersonen ved en rekke lufthavner.

“Appen ble brakt til deg av Avinor Air Navigation Services i samarbeid med Altitude Angel og Frequentis, og gjør det mulig for drone-piloter å be om og få klarering før start og start for å operere i kontrollert luftrom på flere flyplasser i hele Norge,” forklares det om appen til iPhone og Android.

Avinor har fem hovedregler når man flyr ved lufthavner:

  1. Registrer deg og ta eksamen på flydrone.no
  2. Hold dronen innenfor synsrekkevidde.
  3. Hold minst 5 km avstand til lufthavner og fly aldri i nærheten av ulykkessteder.
  4. Fly alltid under 120 meter fra bakken og overhold gjeldene sikkerhetsavstander.
  5. Ta hensyn til andres privatliv og følg reglene for bruk av foto og video av andre personer, se datatilsynet.no.

Annonse


Annonse


Annonse