nivå 2 ford storbritannia
"Med BlueCruise tas hele kjøreopplevelsen til et nytt nivå. Systemet overvåker veimerking, fartsskilt og trafikksituasjonen rundt bilen for å kontrollere styring, akselerasjon, bremser og bilens plassering i kjørefeltet. Systemet sørger også for at du holder en trygg og god avstand til bilene foran, selv om trafikken skulle stoppe helt opp," forklarer Ford som har fått lov til å aktivere nivå 2 på utvalgte motorveier i Storbritannia.

Annonse


“Ingen har fått AI-lov som Ford”

“Ford fikk i dag, som de første i Europa i sitt slag, en forskriftsmessig godkjenning for bruk av et nivå 2 håndfritt avansert førerassistansesystem for bruk på motorveier,” heter det i en fersk pressemelding.

Hendene må ikke være på rattet, men fører må følge med

“Det betyr at førere av Mustang Mach-E med teknologien kan ta i bruk såkalt «hands-off, eyes-on teknologi» i Storbritannia”, forklarer selskapet. Mercedes tilbyr allerede kjøring på motorveier i Tyskland uten at man behøver å følge med hele tiden, slik at man kan se film – kravet er at man må være klar til å ta over.

BlueCruise tar i bruk Fords nåværende førerassistansesystemer som intelligent adaptive cruisekontroll. Denne funksjonen sikrer at bilen automatisk følger trafikken i fartsgrensen, også når det stopper helt opp. Når føreren aktiverer BlueCruise i en godkjent Blue Zone på motorvei blir kjøring uten at du har hendene på rattet gjort tilgjengelig hvis de fortsetter å holde øye med veien foran seg.

Ford

Som med Mercedes sitt system følger et kamera på innsiden av bilen med på hva føreren gjør, men det ser ut til at man må være mer årvåken enn førstnevntes ordning i Tyskland der man kan se film mens bilen kjører.

“Hvis systemet merker at føreren er uoppmerksom vil først advarsler komme opp i instrumentpanelet før det kommer en lydalarm, aktivering av bremser og til slutt senking av hastigheten. Det samme skjer hvis føreren ikke plasserer hendene tilbake på rattet når de forlater en Blue Zone.”

Annonse


Mercedes-eiere i Tyskland vil kunne se på film mens bilen kjører dem

Og kanskje er dette et aldri så lite stikk til Mercedes?

– Det er en god grunn til at Ford BlueCruise er det første håndfrie førerassistansesystemet av sitt slag som er godkjent for bruk i et europeisk land. Vi har ettertrykkelig bevist at det kan støtte føreren samtidig som det fremdeles krever at de følger med på veien for å ivareta sin egen og andres sikkerhet når systemet er aktivt, sier Torsten Wey, chief engineer, Advanced Driver Assistance Systems i Ford Europa.

Det er 2023 Mach-E-modeller som får støtte, men man må betale for det.

For å forklare nivå refererer Ford til SAE International:

“SAE International definerer nivå 2 – delvis automatisering – som et kjøreautomatiseringssystems vedvarende og domenespesifikke utførelse av både den laterale og langsgående bevegelsen og kontrollen av kjøretøyet, men hvor føreren har ansvar for å overvåke omgivelsene og har ansvaret for objekt- og hendelsesdeteksjon, og til enhver tid oversikt over førerassistentsystemet. Fører har også til enhver tid ansvaret for å kontrollere kjøretøyet.”

Det er Storbritannia som har gitt Ford lov til følgende:

“Nå har det britiske transportdepartementet gitt grønt lys til at Ford BlueCruise-teknologi kan tas i bruk på 3700 km med motorvei i England, Skottland og Wales, som er pekt ut som såkalte godkjente «Blue Zones». Det betyr at førere av Mustang Mach-E modeller med teknologien kan ta i bruk såkalt «hands-off, eyes-on-teknologi» (Nivå 2), når de kjører i disse sonene.”

Når Ford BlueCruise-teknologien nå blir det første håndfrie førerassistansesystemet av sin type som blir godkjent for bruk i et europeisk land, er det et viktig øyeblikk for bilindustrien. Det å kjøre på motorvei kan være både krevende og skremmende for mange. Med BlueCruise blir kjøreturen litt mindre kjedelig. Føreren får også litt ekstra selvtillit og en mer komfortabel kjøretur.

Martin Sander, General Manager, Ford Model e Europe

Ford forventer at BlueCruise vil kunne aktiveres senere når “flere europeiske land når de regulatoriske forholdene tillater det, og vil rulle ut systemet i flere av de kommende Ford-modellene i årene fremover.”

Annonse