autonomkjøringnivå3mercedes
EQS og S-klasse får nivå tre selvkjøring i første halvdel 2022, men kun i Tyskland. Bilde: Mercedes

Annonse


Mercedes-eiere i Tyskland vil kunne se på film mens bilen kjører dem

Mercedes har fått tillatelse til autnomov kjøring på nivå tre i Tyskland.

Nivå tre gir mulighet til ikke å følge med på trafikken

“Tyske transportmyndigheter har gitt godkjenningen, og Mercedes-Benz baner dermed vei for å tilby et slikt system internasjonalt, forutsatt at nasjonal lovgivning tillater det. Det spesielle DRIVE PILOT-systemet blir tilgjengelig på S-Klasse og EQS i løpet av første halvdel av 2022 i Tyskland”, melder selskapet som altså allerede klargjør programvaren. Nå gjenstår det bare å se om også andre land tillater forbedret selvkjøring.

Det spesielle med nivå tre er at føreren/passasjeren kan gjøre helt andre ting enn å følge med på veien:

Med DRIVE PILOT aktivert kan sjåføren utføre sekundære aktiviteter, som for eksempel å lese e-post, surfe på internett, eller slappe av med å se på film. I DRIVE PILOT-modus kan også applikasjoner aktiveres på kjøretøyets integrerte multimediaskjerm som ellers er blokkert under kjøring.

Mercedes pressemelding

Drive Pilot kommer til S-Klasse og EQS i løpet av første halvdel av 2022 i Tyskland.

Annonse


“DRIVE PILOT bygger på omgivelsessensorene til kjøreassistentpakken, og inneholder i tillegg LiDAR, fuktsensorer i hjulhusene, kamera i bakruten og mikrofoner. Sistnevnte er spesielt viktig for å oppdage blålys og lydsignaler fra utrykningskjøretøy.”

Maks 60 km/t utenfor motorveien

Selskapet sier at Drive Pilot aktiveres i opp til 60 km/t om det er høy trafikktetthet, eller på “passende motorveiseksjoner i Tyskland”. I skrivende stund er lengden på denne 13,191 km.

Mercedes forklarer hvordan det fungerer i praksis:

Knappene som aktiverer systemet er plassert over tommelutsparingene på rattet på både venstre og høyre side. Når sjåføren trykker inn disse, kontrollerer systemet hastigheten og avstanden, og styrer kjøretøyet innenfor kjørefeltet. Systemet reagerer også på uventede trafikksituasjoner og håndterer dem selvstendig, eksempelvis ved unnamanøvrer innenfor kjørefeltetet.

Mercedes pressemelding

Bilen stopper om sjåføren mister kontrollen

Selskapet sier at bilen stopper om føreren av helseproblemer eller andre utfordringer ikke klarer å ta tilbake kontrollen. Når bilen står aktiveres nødropssystemet, samt at dører og vinduer åpnes slik at forbipasserende kan hjelpe.

Slik samarbeider sensorer og kart:

I tillegg til sensordata, mottar DRIVE PILOT informasjon om veigeometri, ruteprofil, trafikkskilt og trafikkhendelser, som eksempelvis ulykker eller veiarbeid, fra et digitalt HD-kart. Den nøyaktige plasseringen av bilen fastsettes ved hjelp av et svært nøyaktig posisjoneringssystem som er mye kraftigere enn konvensjonelle GPS-systemer. Data fra satellittnavigasjon blir matchet med sensordataen og dataen fra et HD-kartet.

HD-kartet gir et tredimensjonalt gate- og miljøbilde, og kartdataene lagres og oppdateres kontinuerlig. Hvert kjøretøy lagrer også et bilde av denne kartinformasjonen ombord, og sammenligner den kontinuerlig med backend-dataene. HD-kartet tilbyr dermed stabil posisjonering gjennom en representasjon av omgivelsene uavhengig av f.eks. skyggeeffekter eller en skitten sensor. Høypresisjonskartet skiller seg fra andre navigasjonskart ved å blant annet måle nøyaktighet i centimeter i stedet for meter.

Mercedes pressemelding

Selskapet avslører at de tester Drive Pilot i USA og Kina, og at “så snart det er et nasjonalt juridisk rammeverk for betinget autonom kjøring på nivå 3 i ytterligere markeder, vil teknologien rulles ut trinnvis.”

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse