googles hovedkvarter
Google anklages for å slette lynmeldinger i nesten fire år. Det amerikanske justisdepartementet mener selskapet burde ha skjønt at de skulle ha endret standardinnstillingene for å bevare chatte-historikk allerede i 2019.

Annonse


“Google slettet bevis i nesten fire år”

Det amerikanske justisdepartementet kommer med svært alvorlige beskyldinger mot Google i monopol-saken vi tidligere har dekket:

“Det amerikanske justisdepartementet ønsker å dele opp Google sin annonse-business.”

Hevder Google med viten og vilje ødela bevis i nesten fire år

Ifølge DOJ (“Department of Justice”) skal Google ha “systematisk ødelagt” lynmeldings-historikk hver 24 time. Om så stemmer er det bevis-forstyrrelse og ødeleggelse av bevis som potensielt skulle ha blitt brukt i saken mot selskapet.

Systemet skal ha vært slik nesten i fire år. Dette medførte at kun medarbeidere som manuelt aktiverte meldingshistorikk fikk sine meldinger lagret.

Annonse


“Dette burde de ha skjønt”

DOJ mener at Google burde ha skjønt at det var sjanse det ble en sak mot dem, og at de sommeren 2019 burde ha justert standardinnstillingene til å lagre all kommunikasjon.

Etterforskere mener at Google feilaktig informerte myndighetene om at de hadde ordnet det slik at meldinger ikke automatisk ble slettet.

Google bekreftet hver gang at de oppbevarte og søkte i all potensielt relevant skriftlig kommunikasjon.

DOJ

Justisdepartementet spør nå den aktuelle rettsinstansen om Google brøt føderale regler ved å potensielt ødelegge lyn-meldingene. Får de medhold kan det komme sanksjoner mot Google.

Dette svarer Google på anklagene

Annonse, produkt og søkeselskapet sier at det ikke er hold i beskyldningene, og at de har “samvittighetsfullt har jobbet i årevis for å svare på henvendelser og rettssaker. Vi har faktisk produsert over 4 millioner dokumenter i denne saken alene, og flere millioner til myndigheter over hele verden.”

Per CNBC er det ikke første gang Google anklages for dette. I Epic Games sin monopol-sak mot Google (på mange måter den samme de kjørte mot Apple App Store), kom det frem at en medarbeidere følte det tryggere å diskutere sensitive emner person-til-person eller over lyn-meldingstjenesten Google Hangout.

Annonse