meta-giphy
Meta sier at de vurderer å anke beslutningen til CMA.

Annonse


Britiske myndigheter tvinger Meta til å selge Giphy

Den britiske forbruker- og konkurransemyndigheten (CMA) har meldt klart og tydelig fra til Facebook-konsernet Meta at de må selge unna den populære GIF-delingsplattformen Giphy.

Hindrer konkurranse

Begrunnelsen skal være at oppkjøpet ifølge CMA påvirker brukere av sosiale medier på negativt vis, og at det også rammer britiske aktører innen markedsføring. Allerede nå kan man merke dette ifølge det britiske konkurranseorganet, som melder at Giphy nå er fjernet som en potensiell konkurrent i annonsemarkedet.

Meta har sagt seg uenige i kritikken rundt oppkjøpet, og melder på sin side at de vurderer å anke beslutningen.

Stor ulempe for konkurrentene

Panelet som har vurdert problemstillingen har poengtert at Meta kan bruke anledningen til å nekte andre sosiale medier å bruke den etterhvert så populære GIF-delingsplattformen, og at dette kan redusere konkurransen mellom de ulike sosiale mediene.

Annonse


I tur vil dette resultere i mer trafikk på de Meta-eide tjenestene som Facebook, WhatsApp og Instagram – som sammen står for 73% av den totale tiden brukere av sosiale medier i Storbritannia er på sosiale medier ifølge CNBC.

Det påpekes også en mulighet for at Meta utnytter oppkjøpet til å kreve mer brukerdata fra tjenester som TikTok, Twitter og Snapchat gjennom endringer i brukervilkårene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse