edgesupersikkerhet
Ved å deaktivere en av de mest brukte JavaScript V8-angrepsvektorene økes sikkerheten betraktelig, men ytelsen forringes også.

Annonse


Nå har Edge super-sikkerhet

Edge versjon 96.0.1054.29 har enda bedre sikkerhet om man velger strengt personvernmodus.

Strengt sikkerhetsvalg deaktiverer JIT V8

“Super Duper Secure Mode”, forkotet til “SDSM”, har ett viktig knep opp ermet for å bedre sikkerheten: den deaktiverer “Just-In-Time”-delen i JavaScript V8-motoren.

JIT sørger for å konvertere JavaScript til datamaskin-kode rett før koden kjører, noe som øker ytelsen betraktelig, men også åpner opp for angrep. Man kan aktivere strengt sikkerhetsmodus universalt, men deaktivere det manuelt for sider man ikke ønsker skal være med.

Edge oppdatert i går

Ytelsen (sideinnlastinger) forringes med rundt 17 prosent og 11 prosent økt energibruk.

Edge ble i går oppdatert til versjon 96.0.1054.34 med diverse feilrettinger og ytelsesforbedringer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse