Apple får nesten fem prosent av inntektene fra søkemotoravgift fra Google.
Apple får nesten fem prosent av inntektene fra søkemotoravgift fra Google.

Annonse


Google er Apples viktigste melkeku

Apple får nesten fem prosent av inntektene fra søkemotoravgift fra Google.

130 milliarder kroner fra Google

Google vil betale Apple totalt 15 milliarder dollar (130 milliarder kroner) i 2021 for å være standard Safari-søkemotor på iPhone, iPad og Mac, ifølge analytikere ved Bernstein Research. I 2020 anslås prisen å ha vært ti milliarder.

Holder Microsoft unna

Ifølge analytikerne vil summen fortsette å stige i årene som kommer. For 2022 er budsjettet mellom 18 og 20 milliarder dollar. Tallene er basert på Apples egen informasjon til Securities and Exchange Commission samt studier av de såkalte Traffic Acquisition Costs som Google betaler til eksterne leverandører. 

Google er villig til å ta slike utgifter for å “sikre at Microsoft ikke overbyr dem”, ifølge Bernstein Research.

Annonse


App Store og Google er melkekuene

Apples enorme inntekter fra Google er klassifisert i servicesegmentet. Søkemaskinavgiften er sammen med provisjonen på 30 prosent av salget i App Store, Apples viktigste inntektskilder på dette området.

Det er imidlertid ikke gitt at Google vil fortsette å tjene like godt på Safari-plasseringen. Ifølge analytikerne er det ulike risiki, blant annet er myndighetene opptatt av konkurransen på markedet. Videre kan Google reforhandle avtalen om de synes summen kommer ut av proporsjoner. 

Fire-fem prosent av Apples nettoresultat

Summen står ifølge Bernstein Research, for mellom fire og fem prosent av Apples nettoresultat.

Annonse


Annonse


Annonse