Nvidia innrømmer at oppkjøpet av den britiske brikkedesigneren Arm kan ta mer enn 18 måneder.

Annonse


Chip-industrien er geopolitikk. Nvidias oppkjøp av Arm trekker ut

Nvidias sjef Jensen Huang har for første gang innrømmet at selskapets planlagte oppkjøp av den britiske chipdesigneren Arm kan ta lenger tid enn de opprinnelig planlagte 18 månedene. Oppkjøpet som vil samle to av de mektigste chip-selskapene i verden, granskes av konkurransemyndighetene i USA, Storbritannia og Kina.

Frist til slutten av 2022

Samtalene med konkurransemyndighetene tar lenger tid enn først antatt og det presser tidsplanen. Men vi er sikre på avtalen, vi er sikre på at myndighetene vil innse fordelene ved oppkjøpet.

Jensen Huang til Financial Times

Huang har tidligere holdt urokkelig fast på at overtagelsen skal være fullført innen mars neste år. Avtalen mellom Nvidia og Arms nåværende eier SoftBank gir den amerikanske chip-designeren frist til slutten av 2022 for å klarere oppkjøpet.

‘Et slag mot Storbritannias suverenitet’

Årsakene til motstanden mot avtalen varierer fra land til land og har en opplagt sammenheng med Arms globale betydning. I Storbritannia undersøker myndighetene om kjøpet påvirker nasjonale sikkerhetshensyn, men politikerne har også hevdet at overtagelsen er et slag mot Storbritannias teknologiske industri og suverenitet på den globale scene. 

Konkurransevridning

I USA åpnet FTC etterforskning av oppkjøpet etter at Google, Microsoft og Qualcomm hevdet at en overtagelse vil begrense konkurransen. 

Annonse


Geopolitisk slagmark

I Kina blir kontroll over den globalt kritiske chip-industrien sett på som en geopolitisk slagmark, spesielt mellom Kina og USA. Kinesiske myndigheter har tidligere avvist et forsøk fra amerikanske Qualcomm på å kjøpe den nederlandske produsenten NXP Semiconductors.

Nøytral chip-designer

En stor del av motstanden mot overtagelsen skyldes Arms allestedsnærværende og opplevde nøytralitet i den globale chip-bransjen. Selskapet selger design til en rekke selskaper, inkludert Apple, Amazon og Samsung. SoftBanks eierskap er blitt sett på som uproblematisk ettersom det japanske selskapet ikke konkurrerer direkte med disse selskapene, men flere potensielle konflikter kan blusse opp under Nvidias eierskap, spesielt siden Arms chips i økende grad foretrekkes til PC’er.

Annonse