Apple i patentstrid
Apple fikk erstatningen redusert, men er fremdeles misfornøyd med dommen.

Annonse


Apple må betale milliarder i patentstrid

En amerikansk jury dømte fredag Apple til å betale Optis Wireless Technology LLC og flere relaterte virksomheter 2,65 milliarder kroner i erstatning fordi Apple bruker teknologi i iPhone, iPad og smartklokker som krenker Optis’ patenter.

Erstatningen redusert

Optis ble ifjor tildelt en erstatning på nær 4,5 milliarder kroner i tvisten, men dommen ble opphevet og ny rettssak som utelukkende skulle vurdere erstatningens størrelse, ble beordret. Dommeren mente at den første juryen ikke hadde fått vurdere om beløpet ble tildelt på rettferdige, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår (FRAND, “fair, reasonable and non-discriminatory”), noe som kreves i saker som omhandler patenter.

De fem patentene som saken omhandlet tilhørte tidligere LG, Panasonic og Samsung, men ble overtatt av Optis.

“Skuffende”

En talsmann for Apple sier at selskapet er skuffet og planlegger å anke dommen til en høyere rettsinstans.

Optis produserer ingen ting, den eneste virksomheten de bedriver er å saksøke andre for brudd på patentrettigheter de erverver. Vi vil forsvare oss mot deres forsøk på å trekke ut urimelige beløp for patenter de sitter på.

Apple

Har råd til å betale

I forrige måned rapporterte Apple kvartalsmessig rekordomsetning på 718 milliarder kroner.

Annonse