Google for retten
Myndigheter over hele verden går trett av de store tech-selskapenes monopollignende posisjon.

Annonse


Nå skal myndighetene “ta” Google: saksøkes fra alle kanter

Amerikanske myndigheter saksøkte Google ifjor for å bryte antitrustloven og for å diskriminere rivaler. Selskapet ble gitt en “prøvetid” frem til 12. september 2023. Søksmålet er senere blitt lagt bredere opp og samordnet med 38 delstater.

Misbruker markedsmakt

De 38 delstatene beskylder Google for å misbruke markedsmakten ved å gjøre søkemotoren like dominerende i biler, TV-er og høyttalere som den er i telefoner. 

Texas har anlagt et eget søksmål hvor de beskylder Google for å bryte antitrustloven i sin online annonsevirksomhet. 

En gruppe statsadvokater forbereder ytterligere søksmål mot Google for å bryte antitrustloven i måten de kjører Google Play. 

Annonse


Vitneavhør under ed

Regjeringen planlegger vitneavhør av tre personer under ed, en nåværende Google-ansatt og to stykker som forlot selskapet i henholdsvis 2011 og 2013.

En advokat ved Det amerikanske justisdepartementet sa tirsdag at han ønsker at vitneforklaringen som er planlagt i august, skal foregå med fysisk tilstedeværelse og ikke via Zoom, og at de skal komme tilbake til vanlige rettsmøter. De første myndighetene ønsker å forhøre befinner seg i California, men de regner med at California åpnes igjen.

Dommer Amit Mehta fra District of Columbia har tatt opp om justisdepartementet skal kreve innsyn i korrespondansen til de innkalte vitnene under forutsetning av at all personlig informasjon beskyttes.

Monopolenes dager talt?

De gigantiske teknologiselskapene står under press ikke bare i USA. Også i Europa begynner de å bli kjent med interiøret i rettsalene. Mye tyder på at samfunnet ikke vil akseptere monopoldannelser eller monopollignende forretningsførsel i særlig lang tid fremover.

Annonse


Annonse


Annonse