Sonos er ikke fornøyd med hvordan de tre store posisjonerer seg i smarthus-markedet.
Sonos er ikke fornøyd med hvordan de tre store posisjonerer seg i smarthus-markedet.

Annonse


Sonos ikke fornøyd med Apple, Google og Amazon

Det er “Subcommittee on Competition Policy, Antitrust, and Consumer Rights”, det som tilsvarer Konkurransetilsynet i Norge, som nå har holdt en høring om “Beskyttelse av konkurranse og innovasjon i smarthjemteknologier”.

Snakket litt om alle

Komiteen som ledes av Amy Klobuchar, fikk igår høres fra juridisk ansvarlig i Sonos, Eddie Lazarus, om deres tanker rundt konkurranse i smartteknologi-markedet og da spesielt med fokus på dominansen til selskaper som Apple, Google og Amazon.

De fleste av kommentarene, eller klagene, til Sonos dreiet seg om Amazon og Google, men Lazarus hadde også noen tanker om Apple sin rolle i dette.

Det er spesielt det at Apple nå har lansert støtte for at tredjeparter kan integrere stemmekontroll av Siri i sine HomeKit enheter. Men ankepunktet til Sonos er at kommandoene må gjennom en HomePod eller HomePod mini noe som gjør at det dermed kreves Apple enheter uansett.

Annonse
– Ta Apples kunngjøring om at den nå vil lisensiere ‌Siri‌ til tredjeparter i det smarte hjemmet. Som rapportert i The Verge, vil Apple kun lisensiere ‌Siri‌ til selskaper som bruker ‌HomePod‌ som et sentralt knutepunkt for å få kontakt med ‌Siri‌. Dermed betinger Apple interoperabilitet med ‌Siri‌ på at selskaper plasserer et konkurransedyktig Apple-produkt ved siden av sitt eget.

Eddie Lazarus / Sonos

De store styrer innovasjonstakten

En annen ting Lazarus poengterte ovenfor komiteen var at selv om Apple, Google og Amazon nå har gått sammen om en felles standard, Matter, så er han skeptisk til om dette kommer til å være en fordel for forbrukere og integrasjoner mellom forskjellige produkter. Han advarte også mot at Apple og google er de som kontrollerer standarden, og at de dermed også styrer innnovasjonstakten.

– Utvilsomt vil de dominerende selskapene antyde at ny lovgivning er unødvendig i lys av initiativene de har på gang – som “Matter” -alliansen – som jobber mot en grad av standardisering av smarthus for å lette interoperabilitet.

Det kan godt være at denne innsatsen vil gi positive resultater for produsentene av back-end-enheter, som lyspærer, garasjeportåpnere og lignende ved å gjøre det mulig for dem å samarbeide med noen av de tre største økosystemene (Alexa, Assistant, ‌Siri‌) ved hjelp av en ensartet kodebase. Men kall meg gjerne en skeptiker når det gjelder det at denne typen initiativer vil fremme forbrukernes interesser – der forbrukerne kontrollerer sine smarte hjemmeenheter – eller gjøre mye, om noe, for å fremme ekte interoperabilitet på tvers av de lukkede økosystemene til portvaktene (ref Google, Apple etc, journ. anm.).

Fra brukerens perspektiv, vil valgene mellom noen få inngjerdede hager trolig forbli de samme. Man kan også forestille seg et “trojansk hest”-aspekt ved alt dette. De som styrer standarden og dens utvikling, styrer effektivt innholdet og tempoet i innovasjonen, inkludert innovasjonene som deres konkurrenter drømte om. Standarden som Matter jobber med, slik jeg forstår det, er i utgangspunktet en skapning av Google og Apple-kode. Det er neppe en formel for rettferdig konkurranse eller mer kreativ oppfinnelse. Det er en formel for ytterligere å forankre dominansen til de få.

Eddie Lazarus / Sonos

Dårligere brukeropplevelser

Gitt at Google og Amazon er de som dominerer markedet når det gjelder smart-høyttalere så var det de Lazarus fokuserte på under sin del av høringen. Blant annet klaget han over Google Assistant og hvordan Sonos måtte godta å kun støtte en type assistent om gangen, selv om deres produkter støtter flere.

– Men Google krevde som en betingelse for å ha Google Assistant i produktene våre at vi aldri tillater samtidig bruker en annen generell stemmeassistent. Som et resultat må Sonos-kunder i dag åpne et program og velge manuelt hvilken enkelt stemmeassistent som skal konfigureres på enheten. Dette tvangsvalget forringer forbrukeropplevelsen, men det er uten tvil bra for Google, som satser på at de fleste brukere vil velge Google Assistant som standard taleassistent og deretter holde seg til Googles økosystem.

Eddie Lazarus / Sonos

Lazarus fortalte videre at Google og Amazon har en historikk med å ta konkurrentenes produkter og lage sine egne versjoner av disse og selge de subsidiert sammen med andre tjenester. Dette er en taktikk som Sonos og andre selskaper ikke kan konkurrere med.

Lazarus gikk også langt i å male et bilde av fremtiden hvor det er et fåtall med selskaper som styrer markedet og smarthjemteknologi generelt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse