Rachid Yazami
Ny teknologi – ti minutters lading gir 800 km.

Annonse


Oppfinneren av grafittanoden: Det Tesla klarer på 70 minutter, gjør vi på ti minutter

Rachid Yazami er mannen som fant opp grafittanoden. Uten den ville ikke litium ion-batterier fungert på langt nær så godt som de gjør idag.

Batterirevolusjon

Rachid Yazami er født i Fez, Marokko. Han studerte i Frankrike og som doktorgradsstudent fant han opp nøkkelkomponenten som startet en batterirevolusjon: Grafittanoden i litium ion-batterier. 

Historien om Yazamis bidrag til videnskapen starter på midten av 1970-tallet. Forskerne visste at grafitt kunne bidra til å gjøre smeltet eller pulverisert litium til et godt materiale for lagring av energi, men de visste ikke hvordan. I 1983 viste Yazami sammen med Ph. Touzain verden hvordan det kunne gjøres. Deres forskning var med å gjøre masseproduserte Li-ion-batterier rimelige, pålitelige, holdbare – og allestedsnærværende.

Verdensomspennende karriere 

Oppfinnelsen har bidratt til å gi Yazami en verdensomspennende karriere som inkluderer Frankrike, California, Japan og nå Singapore hvor han har etablert et firma som forsker på batteriteknologi. Kontoret hans ligger nær det nasjonale Nanyang Technological University.

Professor Yazami sier at oppfinnelsen av grafittanoden “gjorde meg populær, men ikke rik”. Dog har den gitt ham ganske fete skryterettigheter:

Annonse
I 2019 ble det produsert ti milliarder batterier over hele verden. 98 prosent av dem brukte anoden. I hver mobiltelefon og elbil sitter anoden hans.

Ny teknologi for hurtiglading

Hurtiglading er praktisk for forbrukerne, men det har stor innvirkning på batteriets levetid. Nå jobber Yazami med metoder for hurtiglading av litium ion-batterier og selskapet hans setter allerede rekorder:

Vi har utviklet den raskeste ladeteknologien i verden. Det Tesla klarer på 70 minutter, gjør vi på ti minutter. Det er syv ganger raskere.

Rachid Yazami

Ny tilnærming

Yazami sier at selskapets ladeteknologi representerer en ny tilnærming til hvordan overføre strøm til en bil.

Tradisjonelt er batterier blitt ladet med en konstant strøm av strøm på samme måte som man fyller opp en bensintank: Du åpner bensinlokket og begynner å tanke.

Rachid Yazami

Gjør batteriet lykkelig

Yazamis metode er ikke-lineær, den styrer spenningen istedenfor strømmen. Han sier vi må tenke på spenningen som trinnene på en stige. Spenningen forblir konstant på ett trinn inntil parametrene er oppfylt. Da kan den bevege seg opp til neste trinn og når først toppen av stigen ved fulladet batteri. Ifølge Yazami gir denne metoden batteriet hvile under ladingen og endrer hvordan det reagerer.

Ladehastigheten avhenger av batteriets utholdenhet. Du må gjøre batteriet lykkelig.

Rachid Yazami

Ti minutters ladetid: 800 km

“Vår teknologi muliggjør hurtiglading uten å redusere batteriets levetid ved at vi unngår å stresse det. Istedenfor en levetid på fem år kan det holde i ti år.” Yazami ser for seg at ti minutters lading skal kunne gi bilen en rekkevidde på 800 km.

Energitetthet og sikkerhet

”Energitettheten for litium ion-batterier økte siden begynnelsen i 1991 frem til 2015/2016 da den flatet ut. Da Sony lanserte et Li-Ion-batteri holdt det omtrent 90 wattimer pr. kilo. Vi er nå nær 270. Noen av litium ion-batteriene kan gi 290 wattimer pr. kilo. Vi er allerede der, jeg har testet kommersielle batterier i laboratoriet.”

Målet er å nå 300. Vi har sett noen prototyper, men når energitettheten øker oppstår det problemer med levetid og sikkerhet.

Rachid Yazami

Li-ion-batterier kan oppføre seg ustabilt hvis de punkterer eller stresses. I forrige måned døde et menneske ikke av krasjet, men av brannen som oppsto i batteripakken etter at Teslaen krasjet.

Forebygging

”I ekstreme situasjoner kan vi ikke forhindre brann, men vi kan gjøre mye for å forebygge. Vi trenger teknologi som overvåker batteriet, sensorer som måler hvor mye det ekspanderer ved varme og systemer for varsling som gjør at du måneder i forveien kan ta service på batteripakken eller bytte den. Det vil øke sikkerheten mange ganger.”

Forskeren regner med at batteriteknologien de neste tyve-tredve årene vil utvikle seg til bruk ikke bare i mobiltelefoner og kjøretøy, men også i elektriske fly. Han spår at Europas andel av verdens batteriproduksjon vil vokse fra tre til tyve prosent.

For tiden er elbilmarkedet i Europa og produksjonen i Kina. Det er et problem.

Rachid Yazami

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse