Anonymous
Tesla og Elon Musk er fra før av ikke fremmed for svertekampanjer og feilinformasjon fra industri knyttet til fossilt brensel.

Annonse


Anonymous angriper Elon Musk i ny video

Anonymous er en beundret/beryktet (stryk det som ikke passer) hackergruppe. De angriper nå Tesla og Elon Musk i en video så full av feilinformasjon at den like gjerne kunne være sponset av olje- eller kullindustrien.

Henvender seg direkte til Elon Musk

Tesla og Elon Musk er ikke fremmed for svertekampanjer og feilinformasjon fra industri knyttet til fossilt brensel, men nå står de overfor en annen motstander: Anonymous.

Anonymous blir beskrevet som et desentralisert “hacktivist”-kollektiv. De er mest kjent for cyberangrep på offentlige etater og større institusjoner, men nå har de rettet blikket mot Tesla og Elon Musk.

Gruppen har publisert en ny video gjennom en bekreftet Youtube-kanal. I den henvender de seg direkte til Elon Musk:

Annonse
I videoen bruker Anonymous flere av de samme argumentene som i årevis har vært forbeholdt fossilindustrien. Et av hovedargumentene har elbiltilhengerne hørt før: “Tesla handler om offentlige subsidier.”

Anonymous slurver

Det stemmer at elbilmarkedet i en rekke land nyter godt av indirekte og direkte statlige tilskudd. Insentivene er begrunnet med at elbiler har en positiv miljøeffekt sammenlignet med bensindrevne kjøretøy. I USA har tilskuddene en direkte form. Det er kanskje mere problematisk enn indirekte subsidiering som vi har i Norge i form av lavere eller ingen avgift på elektriske kjøretøy og beskatning av petroleumsprodukter. I USA er det tildels motsatt, deler av den fossile brenselsindustrien mottar støtte.

Faktisk er det mange som nå vet at mesteparten av Teslas inntekter ikke kommer fra å selge biler, men fra statlige subsidier.

Anonymous

CEV-credits

Her slurver Anonymous. Det kan være at de mener “fortjeneste” istedenfor “inntekt”. En betydelig del av Teslas inntekter kommer fra såkalte ZEV-credits. Zero-Emission Vehicle Program pålegger bilprodusentene å produsere et økende antall ZEV-er og hybrider hvert år. De som ikke klarer å oppfylle kvoten kan kjøpe CEV-credits av produsenter som overoppfyller sin kvote. Sånn sett kan vi si at Tesla er subsidiert av fossilbil-produsenter. 

“Utålelige arbeidsforhold under Musk”

Anonymous hevder også at Tesla-ansatte i årevis har vært “utsatt for utålelige arbeidsforhold under Musks ledelse”.

Det stemmer at Tesla er kjent for å presse sine ansatte hardt og at selskapet har en “jobben først”-kultur, men det må tas med at med over 70 000 ansatte over hele verden er neppe hver enkelt like lykkelig.

Små barn i gruvegangene

I videoen hevder Anonymous at “små barn jobber i Teslas litiumgruver”. Tesla hverken eier eller driver noen litiumgruve. Tesla har leverandører som driver litiumgruver og disse ligger i hovedsak i Australia og Chile. For å underbygge påstanden viser Anonymous et oppslag fra The Sunday Times:

Artikkelen ligger bak betalingsmur. Den handler ikke om litium, men kobolt og den påviser ingen sammenheng mellom barnearbeid og Tesla eller Elon Musk. Imidlertid er koboltgruver i Den demokratiske republikken Kongo kjent for barnearbeid. Av den grunn har Tesla streng kontroll på forsyningskjeden. 

Musk som “kuppmaker”

Anonymous trekker strikken i lengste laget når de hevder at Musk har vært “åpen om sin vilje til å iscenesette kupp for å innsette diktatorer der Teslas giftige produkter blir utvunnet”. Påstanden er antagelig en referanse til at tidligere president i Bolivia, Evo Morales en gang påsto at Tesla og Elon Musk orkestrerte et kuppforsøk i Bolivia for å sikre litiumforsyningen. Det er ingen ting som tyder på noen sannhetsgehalt i påstanden.

Videoen har allerede to og en halv million visninger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse