App Store
Hver app gis 12 minutters oppmerksomhet før den godkjennes/avvises av AppStore.

Annonse


Sikkerheten i høysetet? App Store bruker i gjennomsnitt 12 minutter på å godkjenne en app

Epic mot Apple-rettssaken avslører interne detaljer om begge selskapene. Trystan Kosmynka, en av lederne for App Store, har fortalt litt om hvordan apper blir evaluert.

Mottar 5 millioner apper hvert år

Kosmynka fortalte at App Store hvert år mottar omkring fem millioner apper og at avvisningsgraden er mindre enn 40 prosent. I 2019 ble det sendt inn 4 808 685 apper for gjennomgang og 1 477 278 – eller 36 prosent av dem – ble avvist.

Ifølge Kosmynka brøt rundt 215 000 av de avviste appene på en eller annen måte Apples retningslinjer for personvern. Hver app som sendes til App Store gjennomgår analyse for å bringe på det rene om appen bryter noen App Store-regler eller bruker private API-er (Application Programming Interface), et grensesnitt som gjør at spesifikke deler av programvaren kan aktiveres og kjøres fra en annen programvare. For å unngå svindel eller kopiering blir det også sjekket om appen ligner en annen tilgjengelig app.

12 minutter på å analysere kodingen

Når en app har bestått denne delen av evalueringen følger den menneskelige delen av prosessen. Mer enn 500 personer har som jobb å gjennomgå rundt 100 000 apper hver uke, det vil si én app/person hvert ca. 12. minutt.

Annonse
Hvis en app blir avvist får utvikleren beskjed om årsakene. Utvikleren kan enten løse feilene Apple har påpekt og sende den inn på nytt, eller anke avvisningen. Kosmynka sier at mindre enn én prosent av utviklerne anker en avvisning.

Apple er blitt mye kritisert for hvordan de håndterer tredjepartsapper på iOS. Selskapet blir beskyldt for å bruke den makten App Store gir til å favorisere seg selv på bekostning av konkurrentene. 

Svindelapper er tilgjengelig

Mens Apple på sin side holder personvern- og sikkerhetsfanene høyt, er et av Epics argumenter at siden svindelapper er tilgjengelig klarer ikke Apple å gjennomgå alle appene som sendes inn.

E-poster som ble offentliggjort under App Stores Matt Fischers vitnesbyrd, avslørte at Apple tilbyr spesielle API-er til noen store utviklere og selskaper, inkludert Hulu, et amerikansk videotorv som fokuserer på TV-serier med innhold fra eierselskapenes (Walt Disney, Comcast og Time Warner) TV-kanaler. 

Midt oppe i det hele sliter Epic med å bevise at App Stores kjøpssystem i app er misbruk av monopolmakt.

Kilde: 9to5Mac

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse