Kannon hodetelefoner hadde både tradisjonelle høyttalerelementer og Taction Transporters som etterlignet bassvibrasjoner.

Annonse


Ikke bare kineserne stjeler intellektuell eiendom

Taction Technology som utviklet et haptisk tilbakemeldingssystem for bruk i blant annet hodetelefoner, saksøker Apple for å ha stjålet to patenter med sin Taptic Engine.

Et system som fysisk masserer lyden inn i øregangene dine

Apples Taptic Engine ble introdusert med Apple Watch i 2014, og er et spesialisert haptisk system uten vibrasjonsmotorer. Haptisk betegner formidling av sanseinntrykk gjennom huden, et fenomen de forelskede samfunnsklasser har et velvillig forhold til. Kontrollen over bevegelsene i modulen oversettes til taktile opplevelser, alt fra summende og lett tapping til simulering av hjerterytme. 

Brutalt forklart er dette et system som fysisk gnir lyden inn i øregangene dine uten bruk av vibrasjonsmotorer – eller som smartklokker kiler deg for å få oppmerksomhet.

Taptic Engine er idag integrert i en rekke av Apples produkter.

Etter en debut på Apple Watch ble Taptic Engine integrert i iPhone hvor den nå er integrert i iOS-brukergrensesnittet. Brukere føler haptiske vibrasjoner som alarmer, erstatning for lydsignaler, tilbakemeldinger i spill og etc.

Annonse


Resultatet av mange års forskning på haptisk teknologi

Patentene er utviklet av Dr. Silmon James Biggs og er resultatet av mange års forskning på haptisk teknologi. Biggs forsket på effekten av ulike typer vibrasjoner på hud, inkludert forskjellene mellom aksiale vibrasjoner (vinkelrett på huden) og skjærevibrasjoner (parallelt med huden). Som beskrevet i patentene utviklet oppfinneren et forbedret haptisk system, senere varemerket Taction Transporter.

Gjennom en vellykket Kickstarter crowdfunding-kampanje markedsførte Taction Kannon hodetelefoner som både hadde tradisjonelle høyttalerelementer og Taction Transporters for å etterligne bassvibrasjoner. Audio/haptic-teknologien ble lisensiert av Corsair og er innlemmet i selskapets HS60 Haptic Stereo Gaming Headset.

Apple anskaffet og dekonstruerte to Kannon-hodesett

I søksmålet hevder Taction at Apple anskaffet og dekonstruerte to Kannon-hodesett. Som bevis vedlegger de ordre- og fraktkvitteringer.

I søksmålet hevdes det at Taptic Engine-designen siden 2016 har brutt med Tactions patenter. Videre hevdes det i søksmålet at også Apples Core Haptics-bibliotek, som muliggjør tredjeparts bruk av haptisk teknologi, å bryte med Tactions patenter ettersom det muliggjør presis synkronisering av haptiske fornemmelser til lydspor.

Taction krever erstatning og saksomkostninger dekket.

Kilde: Apple Insider

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse