youtubekrenkende
YouTube startet for alvor med maskinlæring for å fjerne støtende innhold i 2017. Nå varsles det logging av hvor mye krenkende som blir tittet på.

Annonse


YouTube skal dele hvor ofte noen ser på “krenkende innhold”

Google-eide YouTube melder nå at de skal logge bruker-statistikk når det tittes på innhold som bryter med retningslinjene.

Google skal oppdatere VVR-tallene kvartalsvis

Violative View Rate (VVR) skal hjelpe tjenesten å finne ut hvor stor prosent av andelen innhold som ses på, er innhold som er merket som “krenkende”.

“Vi skal lansere et nytt datapunkt kalt VVR som er endel av vår Community Guidelines Enforcement Report. Rapporten får en separat del kalt “Visninger” som avslører historiske data og fjerde kvartal 2020 VVR-dataene i kombinasjon med metodikken”.

Slik finner tjenesten ut hvor mange som ser på innhold som er merket som krenkende:

Maskinlæring tar hånd om det meste

Tjenesten investerte mye i maskinlæring i 2017, og det har gitt resultater: YouTube er nå i stand til å oppdage 94 prosent av det krenkende innholdet med automatisk flagging – 75 prosent slettes før klippet får 10 visninger.

Annonse
Det ferskeste VVR-tallet avslører 0,16 til 0,18 prosent VVR, noe som igjen betyr at av 10 000 visninger så er 16 til 18 av dem krenkende som definert av YouTubes vilkår.

“Dette er 70 prosent mindre enn hva vi så i samme kvartal 2017”.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse