Polens justisminister med nytt lovforslag. (Ill: Wikipedia)

Annonse


Ny polsk lov skal bøtelegge sosiale medier som bryter ytringsfriheten

Mens Storbritannia vurderer et lovforslag som skal pålegge sosiale medieselskap å følge med på hva som legges ut på plattformene, vurderer Polen noe annet.

Storbritannia pålegger sosiale medier å redigere innhold

I Storbritannia skal en ny sikkerhetslov sørge for bøter til sosiale medieselskap som ikke fjerner skadelig innhold. Opptil 18 millioner britiske pund (210 millioner kroner) eller 10% av deres globale omsetning, skal et selskap kunne risikere å få i bot, for ikke å skåne brukere for innhold som kan oppfattes som støtende. Spesielt er det barn og “utsatte” mennesker som skal beskyttes.

Loven som kan trå i kraft neste år skal håndteres av OFCOM, Storbritannias kommunikasjonsregulator.

Får ansvar for innhold i private meldinger

Myndighetene i Storbritannia bekrefter at de nye reglene ikke bare vil gjelde i offentlige diskusjonsrom, men også i private grupper og meldinger.

Annonse
De ønsker også å kunne rettsforfølge ledende ansatte i sosiale medieselskap som ikke tar ansvar for det som foregår på plattformene.

Polens justisminister Zbigniew Ziobro. (Ill: Wikipedia)

I Polen ser ting annerledes ut

Den polske justisministeren Zvigniew Ziobro annonserte derimot et lovforslag på torsdag som kan gi individuelle mennesker mulighet til å rette klage mot sosiale medier som enten fjerner eller sensurerer innlegg som ikke bryter med polsk lov, eller utestenger brukere på bakgrunn av innlegg som ikke bryter med loven.

Sosiale medier skal ikke stå over loven

Justisministeren sa at målet med loven er å gi internettbrukere følelsen av at rettighetene deres ivaretas og at innleggene deres ikke vilkårlig slettes fra nettet.

Det blir ulovlig å fjerne innlegg eller blokkere brukere som ikke bryter med loven. Dersom et innlegg sensureres eller fjernes skal man kunne sende inn en klage som den sosiale plattformen får 24 timer til å vurdere.

Om ingenting skjer skal man etter 48 timer kunne sende inn en begjæring til domstolene om at tilgangen til innlegget eller kontoen må gjenopprettes. Domstolen vil vurdere klager innen syv dager og hele prosessen vil foregå elektronisk.

Opp til polske myndigheter å avgjøre

Ifølge den polske justisministeren er de som blir sensurert ofte representanter for forskjellige ideologiske grupper som eksisterer i Polen og som blir blokkert eller sensurert fordi de uttrykker meninger som oppleves som uakseptable for andre.

“Dette er ikke et enkelt emne. Vi forstår at det bør være en garanti på internett for folk som opplever seg baksnakket, og at det bør finnes begrensninger for innhold som går ut over andres frihet.”

“Det vi vil gjøre er å innføre et redskap som skal sikre at begge sider kan be om en rettferdig avgjørelse og en vurdering av om innhold faktisk bryter med personlige rettigheter, eller om det foregår sensur.”

– Det sier den polske justisministeren Zbigniew Ziobro.

Hvis retten bestemmer at brukeren har rett og det aktuelle sosiale medieselskapet ikke gir etter, kan selskapet få en bot på 8 millioner polske złoty eller 18 millioner norske kroner.

Kilde:
Poland.in
Standard.co.uk

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse