chromepassord
Chrome oppdateres snart med varsel om du bruker et svakt passord, slik at du slipper at en eller flere hackere får tilgang.

Annonse


Chrome skal snart varsle deg om noe viktig

Chrome utstyres snart med en utvidet sikkerhetssjekk: varsel om passordet er for svakt.

Google skal snart varsle deg om passordet er for svakt

Funksjonen er allerede bakt inn i Chrome Canary-testversjon om du ønsker å prøve. Gjør dette:

  1. Start Chrome Canary og skriv Chrome://flags
  2. Søk etter “weak” og aktiver “Safety check for weak passwords” og “Passwords weakness check
  3. Du finner funksjonen under Innstillinger – Sikkerhetssjekk

Chrome tilbyr allerede om en eller flere passord er funnet i hacksrdatabaser. Det nye er at Google nettleser også varsler deg om passordet er for lett å gjette.

Kilde:
Bleeping Computer

Annonse