Smittestopp ble lansert 16. april og brukes av mange nordmenn for å stagge spredningen av corona. Nå ønsker Datatilsynet å finne ut av hva som skjer i koden.

Annonse


Krever å få granske den norske corona-sporingsappen

Svært mange Smittstopp-appen fra Folkehelseinstituttet som ble lansert 16. april – nå varsler Datatilsynet at de ønsker å ta en nærmere titt på hva som skjer i kulissene.

Sier ikke nei til appen, men ønsker å kontrollere den

Tilsynet sier ikke nei til appen i sin helhet, men ønsker å forsikre seg om at appen følger norsk lovverk:

“Datatilsynet er i utgangspunktet positive til å bruke tilgjengelig teknologi til å bekjempe pandemien vi nå står i. Dette er imidlertid under forutsetning av at de tekniske løsningene er innenfor de juridiske rammene, for å beskytte den enkeltes integritet og selvbestemmelse,” skriver tilsynet på egen blogg.

Har åpnet kontrollsak

“Vi ønsker å se nærmere på løsningene som er valgt for innsamling og lagring av personopplysninger gjennom appen Smittestopp. Datatilsynet har derfor åpnet en kontrollsak, og har sendt et brev til Folkehelseinstituttet om dette”, heter det i innlegget.

Annonse
– Selv om det er en unormal situasjon, er det desto viktigere å kontrollere at alle holder seg innenfor de hastelovene som vedtas. Alle tiltak myndighetene iverksetter må ha befolkningens tillit, og dersom Datatilsynet finner feil ved appen, vil det bidra til å bedre personvernet i appen, noe som igjen vil skape ytterligere tillit, sier Bjørn Erik Thon.

Det Datatilsynet skal undersøke er om appen følger “personvernregelverket og forskrift om digital smittesporing og epidemikontroll”.

Datatilsynet har fått mange henvendelser rundt appen:

“Spørsmål om formål, hva dataene faktisk skal brukes til, nytteverdi og tekniske innretninger er gjengangere. Det er store forventninger til hva Datatilsynet nå skal gjøre”, sier Bjørn Erik Thon, direktør hos Datatilsynet.

– Brukerne skal selv få velge hvilket eller hvilke formål de vil bidra til. Da kan appen bare behandle personopplysninger som er nødvendige for det formålet eller de formålene som de har valgt, understreker Thon.

Kilde:
Datatilsynet

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse