Annonse


Norges corona-app lansert – Solberg oppfordrer alle til å laste ned

Folkehelseinstituttet har lansert Smittestopp til Android og iPhone.

Oppdatert, 17. april, 19:34:

Appen blir tilgjengelig i Huawei AppGallery mot slutten av neste uke.

Oppdatert,

Annonse
Det er allerede tekniske utfordringer grunnet stor pågang:

Mange laster ned appen

Appen registrerer hvor du beveger deg og om noen du har vært i kontakt med som også bruker appen, blir påvist smittet, får du varsel via appen. Smart.

– Vi oppfordrer allerede nå så mange som mulig til å laste ned appen. Data om hvordan vi beveger oss og hvor mange vi treffer vil være viktig for å se hvordan smitteverntiltakene virker, og hvor mange flere nærkontakter vi får. Etter hvert som data blir samlet inn, vil du få et varsel dersom du har vært nærkontakt til en smittet, og få råd til hvordan du skal forholde deg til det. Det sier fungerende assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Knudsen.

Dette meldes det blant annet om personvernet:

“Dataene om hvor du har oppholdt deg registreres med stedstjenester og ​Bluetooth av Smittestopp-appen. Disse dataene slettes etter 30 dager. Mens Smittestopp-appen er i bruk, er hele tiden data fra de siste 30 dagene registrert, mens eldre data slettes.”

Slik fungerer appen

“Når du laster ned Smittestopp, vil du få varsel dersom du har vært i nærheten av andre brukere av appen som senere får påvist smitte med koronaviruset. Varselet, som sendes via SMS, gir deg råd om hvordan du kan beskytte egen og verne andres helse.”

“For å få SMS-varsel til riktig nummer må du ha oppdatert dine opplysninger i det sentrale Kontakt- og reservasjonsregisteret: http://eid.difi.no/nb/kontakt-og-reservasjonsregisteret”

“Alle som tester positivt for koronasmitte blir registrert i et nasjonalt helseregister kalt Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).”

“Dette skjer uavhengig av appen, og følger av lovpålagte plikter i helseregisterloven og MSIS-forskriften. Ved hjelp av fødselsnummer kobles denne informasjonen til mobilnumre som er lagret i det offentlige Kontakt- og reservasjonsregisteret.”

“Når personer varsles om at de har vært i nærheten av en smittet får nærkontaktene vite hvilken dag kontakten skjedde, slik at tiden for karantene kan beregnes. I situasjoner der få har kontakt med andre, kan vi likevel ikke utelukke at noen av de varslede kan forstå hvem den smittede er.”

Appen har to formål

Som forklart av Folkehelseinstituttet:

“Appen, som er utviklet av Simula Research, blir tilgjengelig som en helt vanlig app på Apple App Store og Google Play Store. Ved hjelp av GPS og Bluetooth samler appen informasjon om hvor mobilen er, og hvilke andre mobiler som er i nærheten.”

“Appen har to formål:

Om personvern fra Helsenorge.no

  1. Brukere av Smittestopp, vil få en sms om du har vært i nærheten av andre Smittestopp-brukere, som har fått påvist koronaviruset.
  2. Appen samler anonyme data om hvordan folk beveger seg, og hvor mange de møter. Det gjør oss i bedre stand til å forutse utviklingen i utbruddet, og hvordan tiltakene i samfunnet virker. Disse dataene vil FHI bruke til å analysere i hvor stor grad folk og grupper holder avstand til hverandre og omfang av nærkontakter. Slik blir det mulig å følge bedre med på om tiltakene mot koronaviruset virker, og om de smittede får flere nærkontakter etter hvert som samfunnet letter på de svært strenge restriksjonene.”

Dette er planen til Folkehelseinstituttet

  1. 16. april blir appen blir tilgjengelig for alle via Apple App Store og Google Play Store. Den første fasen vil være både for å samle og analysere data.
  2. Etter å ha samlet og analysert data noen dager, vil FHI sammen med noen kommuner sammenligne manuell og digital smittesporing. De vil også da ha dialog med kommunene om hvordan varsel til innbygger skal sendes. Dersom du bor i disse kommunene vil du altså etter hvert kunne motta sms dersom du har oppholdt deg i nærheten av en som er bekreftet smittet.
  3. Etter dette gjør FHI eventuelle tilpasninger før vi innfører i flere kommuner. Samarbeid med kommunene er viktig for å lære, bli trygge på treffsikkerheten for en automatisert løsning og tydeliggjøre hvordan manuell smittesporing skal utføres i kombinasjon med digital smittesporing, og hvordan innbyggere skal varsles.
  4. Om alt går etter planen, er vi klare til å automatisere varsel for alle i løpet av mai.

“Dataene om hvor du har oppholdt deg registreres med stedstjenester og ​Bluetooth av Smittestopp-appen. Disse dataene slettes etter 30 dager. Mens Smittestopp-appen er i bruk, er hele tiden data fra de siste 30 dagene registrert, mens eldre data slettes. Du kan når som helst slette dine personopplysninger ved å bruke slettefunksjonaliteten i appen, du kan også slette selve appen. Og du kan selv velge om du vil skru av og på loggefunksjoner.

Folkehelseinstituttet og det statlige selskapet Simula har samarbeidet om å utvikle Smittestopp-appen. Både informasjonssikkerhet for opplysningene og personvern for brukerne har hatt høy prioritet i utviklingen. Dine data er ikke tilgjengelig for andre enn autorisert personell, og kun dersom du blir registrert som nærkontakt til en som er smittet med koronaviruset. Hvis du smittes med koronaviruset, vil ikke dine nærkontakter få vite at det er du som er smittet, men det kan heller ikke utelukkes at de vil forstå at du er smittet. De får bare vite hvilken dag nærkontakten fant sted.

Du har rett til innsyn i hvilke data Folkehelseinstituttet lagrer om deg. Folkehelseinstituttet arbeider med en digital innsynsløsning som lar deg se hvilke opplysninger som er lagret om deg. Denne innsynsløsningen er klar om få dager.”

Kilder:
Folkehelseinstituttet
Helsenorge.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse