internetfiber
I tettbygde strøk har 98 prosent tilgang til høyhastighetsbredbånd med fiber, mens bare 59 prosent av husstandene i distriktene med lavere befolkningstetthet har samme tilbud.

Annonse


Sliter du med dårlig Internett eller mangler det helt?

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup foreslår i forlengelsen av EUs nye ekomregelverk at alle skal ha tilgang på bredbånd med 10 eller 20 Mbit/s.

– Må økes

Forbrukerrådet mener imidlertid at kapasitetskravet må settes vesentlig høyere hvis forslaget skal få reell betydning for forbrukerne.

– Vi stiller oss helhjertet bak forslaget om at hele lander skal koples på nett, men kapasitetskravet må skrus betydelig opp, hvis vi skal unngå digitale A- og B-lag, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

– Regjeringen har selv vedtatt en målsetting om at alle skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd med 100 Mbit/s, da blir det for puslete å legge listen så lavt som det gjøres her.

Store forskjeller mellom by og land

Nkoms dekningsrapport for 2019 viser at det er store forskjeller mellom bygd og by.

Annonse


I tettbygde strøk har 98 prosent tilgang til høyhastighetsbredbånd med fiber, mens bare 59 prosent av husstandene i distriktene med lavere befolkningstetthet har samme tilbud.

Forbrukerrådet frykter det vil bli mindre attraktivt å leve og drive næringsvirksomhet i områder som ikke har tilgang til høyhastighetsbredbånd.

  • For dårlig nettilgang vil gjøre det mindre attraktivt å bo og drive næring i grisgrendte strøk. Fremtidens næringsliv, skolegang og velferdstjenester forutsetter kapasitet langt utover regjeringens forslag, sier Blyverket

Skal du se på f.eks. Netflix, er anbefalt hastighet 5 Mbit/s for HD-kvalitet og 25 Mbit/s for Ultra HD-kvalitet.

Mobilt bredbånd ikke godt nok

I høringsinnspillet Forbrukerrådet tar også til orde for at flere kriterier enn hastighet bør inngå i leveringsplikten.

  • Hvis hastighet er det eneste kriteriet for oppfyllelse av leveringsplikten, står vi i fare for at forbrukerne gis nett med dårlig kvalitet. Mobilt bredbånd kan i enkelte områder være spesielt utsatt for vær og vind, og utgjør derfor en større sikkerhetsrisiko, sier Blyverket
  • Det er også viktig at der mobilt bredbånd er aktuelt, så må det være krav til at datapakkene er store og rimelige nok til at forbrukerne kan bruke internett som vanlig, uten å måtte tenke på å kjøpe dyre tilleggspakker.

Internett i fremtiden

IoT (Internet of things) er blitt nevnt som en driver for bredbåndsutbygging. IoT vil sannsynligvis utvide seg til mye mer enn vi kan tenke oss i dag.

Behovet for stabilitet vil nok være viktigere enn hastighet i første omgang. Overvåkning, alarmer og sensorer tar gjerne ikke så mye båndbredde.

Hva mener du kapasitetskravet bør være?

Kilde:
Forbrukerrådet

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse