iphone-apple-5g
Hverken Apple- eller Samsung-eiere kjenner så godt til telefonene sine, ifølge ny undersøkelse.

Annonse


Undersøkelse: Mange iPhone-eiere vet ikke hvilken modell de har

Man har kommet en lang vei med utviklingen teknologi og smarttelefoner nå til dags har så store variasjoner at en kan ikke klandres for å ikke vite alt om telefonen sin. Likevel vil en kanskje argumentere for at et minstekrav er å vite hvilken telefonmodell man bruker, men det viser seg altså å ikke være tilfellet dersom vi går ut fra en spørreundersøkelse som nylig ble foretatt.

2000 amerikanere ble spurt

Spørreundersøkelsen ble gjennomført av Decluttr med 2000 amerikanske smarttelefonbrukere som målgruppe. De ble stilt spørsmål en vanligvis ikke opplever å måtte svare på angående telefonbruken, og det ble avdekket at mange brukere ikke er i nærheten av å forstå hva telefonene deres har kapasitet til.

Mange påsto at de har 5G

Blant målgruppen var det både iPhone- og Samsung-brukere, der begge grupper var i varierende grad usikre på om deres telefon hadde 5G eller ikke. For iPhone-brukere var det mellom 24 og 47 prosent (hhv. Verizon og AT&T-kunder) av deltakerne som mente at deres telefon hadde 5G-mulighet. Til opplysning er det ingen iPhone per dags dato som tilbyr 5G-tilkobling.

For Samsung-eiere var prosentandelen noe høyere, men her er det ikke tatt betraktning til at noen av dem faktisk kan ha 5G-tilkobling fordi de potensielt eier Samsung Galaxy S10 5G.

Annonse
Interessant nok mente 62 prosent av de som svarte ja til at de har 5G at de også opplevde bedre ytelse, til tross for at de hverken hadde 5G eller befant seg i et område med 5G-dekning.

Kjente ikke igjen telefonen sin

Et annet spørsmål handlet om at man ble vist et bilde av sin egen telefonmodell ved siden av en annen telefon tilhørende samme produsent, hvorpå man skulle identifisere sin egen. I undersøkelsen gikk det fram at kun halvparten klarte å identifisere riktig modell, og iPhone 7/iPhone XR-brukere kom verst ut, med en suksessrate på 44 prosent.

Også med funksjonalitet bommet mange av de som ble spurt: kun 40 prosent av de som deltok (med Samsung Galaxy S7, S8 og S9) hadde kjennskap til at telefonen deres hadde mulighet for trådløs lading, mens rundt halvparten av iPhone-brukere (iPhone X, XR og XS) visste at telefonen deres er vannavstøtende.

Dette er uten tvil noen interessante resultater, men det bør påpekes at Decluttr driver salg av annenhåndstelefoner, slik at det kan være i deres beste interesse å fremstille nyere telefoner som unødvendige med en rekke funksjoner man egentlig ikke har behov for.

Her ser du spørreundersøkelsen med illustrasjoner og andre opplysninger.

Kilde:
TechRadar

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse