Bil EU
Fra 2022 vil det stilles langt større krav til teknologiske sikkerhetsmekanismer enn dagens biler.

Annonse


EU vil kreve at bilen bremser automatisk når du kjører fort fort

Hvert år mister 25,000 mennesker livet i trafikken på europeiske veier, og EU jobber nå med nye regler i et forsøk på å gjøre noe med denne statistikken.

Må ha alkolås

EU har nå blitt enige om nye regler som kan tre i kraft om få år. EU vil at alle biler som bygges etter mai i 2022, og som blir solgt i EU, skal ha innebygde fartsgrenser i tillegg til systemer som forhindrer en sjåfør fra å kjøre når han/hun er påvirket av alkohol.

I tillegg vil EU kreve at bilene kan oppdage søvnighet og distraksjoner, tilby avansert nødbremsing og at de automatisk holder en viss avstand til andre biler.

– Like betydningsfullt som bilbeltet

Dette er bare noen av tiltakene EU vil gjennomføre.

Annonse
– Med de nye avanserte sikkerhetsfunksjonene som vil bli påkrevd, kan vi ha samme påvirkningskraft som da bilbeltene først ble introdusert. Mange av de nye funksjonene eksisterer allerede, spesielt i de dyrere bilene. Nå øker vi sikkerhetsnivået over hele fjøla og baner vei for tilkoblet og automatisert mobilitet for fremtiden, sier EU-kommisjonær Elżbieta Bieńkows.

Som Bieńkows påpeker er mange av de foreslåtte funksjonene allerede å finne i biler som er på markedet i dag. Men det er ikke funksjonen som finner ut om sjåføren er påvirket av alkohol. Ei heller systemet som automatisk senker farten på bilen.

Bremser automatisk

EU er sparsomme med detaljer for hvordan alkolåsen skal fungere. Man kan jo se for seg at man må blåse i et alkometer i bilen, og at motoren ikke startes hvis det oppdages at sjåføren er beruset. Trolig kan vi forvente flere detaljer om dette systemet iløpet av høsten i år.

Fartssperren benytter seg av GPS og teknologi som gjenkjenner skilt. Hvis systemet finner ut at bilen kjører for fort, vil sjåføren varsles og bilen automatisk senke farten. Sjåføren skal imidlertid kunne overprøve dette ved å tråkke på gasspedalen.

Hevder tiltakene kan redde 10.500 liv årlig

25.000 omkomne og 135.000 hardt skadde mennesker i trafikken hvert år er høye tall, men mulig å gjøre noe med, mener Europakommisjonen.

De nye tiltakene vil kunne redde opptil 10,500 liv og forhindre opptil 60.000 skader mellom 2020 og 2030, mener de.

Europakommisjonen hevder at den nye sikkerhetstiltakene vil ha «liten til ingen» innvirkning på bilprisene.

Volvo jobber allerede med saken

Nyhetene kom for øvrig kort tid etter at Volvo annonserte at de lover å implementere fartssperrer i fremtidige biler. Fremtidige Volvo-biler vil ikke kunne kjøre raskere enn 180 kilometer i timen. I tillegg skal selskapets biler bestå av kamerasystemer som oppdager søvnighet, berusede eller distraherte sjåfører.

Hva synes du om forslaget?

Kilde:
Cnet
Europakommisjonen

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse