Huawei blir satt i dårlig lys om dagen. USA advarer vestlige aktører om å inngå avtaler med selskapet i sitt arbeid med å sette opp 5G-utstyr.
Huawei blir satt i dårlig lys om dagen. USA advarer vestlige aktører om å inngå avtaler med selskapet i sitt arbeid med å sette opp 5G-utstyr.

Annonse


USA advarer EU om å bruke Huawei: – Blir konsekvenser

Vestlige land som tillater bruk av Huawei-teknologi i sentral infrastruktur vil risikere å stå overfor amerikanske mottiltak, fortalte en amerikansk representant til EU.

Redd for cyber-spionasje

Advarselen er én i rekken av mange for å fryse Huawei og andre kinesiske selskaper ut av markedet for utbygging av de nye 5G-nettverkene, i tillegg til teknologi for autonome kjøretøy samt andre lukrative sektorer rundt om i de vestlige deler av verden. Advarselen kommer i forbindelse med at EU i disse dager fremmer forslag til nye sanksjoner mot selskaper og land som er involvert i cyber-spionasje og tyveri av immaterielt innhold.

Lovpålagt myndighetssamarbeid

Diplomaten Gordon Sondland sa under et intervju i Brussel at man ikke finner noen overbevisende argumenter som taler for at man skal utføre handler med Kina så lenge de har en struktur på plass som sørger for at man kan spionere på og manipulere kunder. Sondland påpekte også at kinesiske selskaper ved lov er pålagt å samarbeide med myndighetene.

Og han var ikke så uklar i formuleringen da han uttalte at det kan føre til vanskeligheter med samarbeid i fremtiden:

Annonse


“De som ukritisk samarbeider med Kina og omfavner teknologien deres kan finne seg selv i en ugunstig posisjon når de samarbeider med oss.”

Av det som går frem så trekker Sondland blant annet frem at amerikanske aktører får større hensyn å ta med å dele informasjon blant annet. I sin uttalelse oppfordret han å heller til til finske og andre skandinaviske selskaper for å få på plass 5G-avtaler.

På onsdag ble det avdekket at Kina hadde hacket norske Visma med potensielt katastrofale konsekvenser.

Kilde:
Bloomberg

Annonse


Annonse


Annonse