Ti uker med GDPR - mye oppstyr for ingenting?
Europeiske bedrifter er blandet i synet på om GDPR er en meningsfull forordning.

Annonse


Ti uker med GDPR – mye oppstyr for ingenting?

Nå er det  over ti uker siden personvernforordnigen trådte i kraft i EU. Hva mener bedriftene selv om de nye personopplysningsreglene? Det har Sophos forsøkt å finne ut av ved hjelp av en spørreundersøkelse.

Godt informert om forordningen

I en spørreundersøkelse som 200 selskaper deltok i, svarte de aller fleste at de følte seg godt informert om den nye forordningen. Før forordningen trådte i kraft, ble alle bedrifter informert om nødvendigheten av å informere medarbeidere om forordningen på en forståelig måte. Denne strategien har tilsynelatende vært vellykket, da 42 prosent av de spurte bedriftene svarte at de følte seg godt informerte om de nye retningslinjene. 22 prosent svarte at de følte seg mindre godt informert om de nye reglene.

Blant de utspurte selskapene utgjorte handelsbedriftene et viktig unntak. Her svarte 32 prosent at de følte seg mindre godt informert.

20 prosent svarte at de følte seg veldig godt informert, mens 10 prosent svarte at de følte seg dårlig informert. 4 prosent følte seg ikke informert om personvernforordningen overhodet.

Annonse


Uforandret arbeidsmengde

Videre ble det spurt om arbeidsmengden har økt etter at personvernforordningen trådte i kraft. 44 prosent av bedriftene svarte at arbeidsmengden forble uforandret. 37 prosent svarte at arbeidsmengden økte.

Under dette spørsmålet utmerket tjenesteytende bedrifter seg. Her svarte 41,5 prosent at arbeidsmengden økte etter forordningens ikrafttreden.

Føler seg ikke sikrere

Det tredje spørsmål var om bedriftene følte seg sikrere under GDPR. 62 prosent svarte at de følte seg akkurat like sikker som før. Under dette spørsmålet utmerket den offentlige sektoren seg. 81 prosent av de spurte offentlige forvaltningsorganene svarte at de ikke følte seg sikrere enn tidligere.

21 prosent av de spurte svarte at de følte seg sikrere, mens 17 prosent svarte at de følte seg mindre sikre.

Blandet syn på om forordningen er nyttig

Spørreundersøkelsens siste spørsmål var om bedriftene syntes at forordningen var meningsfull. 37 prosent syntes at forordningen var nyttig. 36 prosent svarte at den var unyttig.

Mens 50 prosent av telekommunikasjonsbedriftene svarte at forordningen var nyttig – svarte henholdsvis 42, 44 og 56 prosent av forvaltningsorganene, industriforetakene og handelsbedriftene at forordningen var unyttig.

– Etter den ekstreme oppmerksomheten forordningen fikk før dens ikrafttreden, viser det nå seg at regelverket er en levende konstruksjon. Enkelte sektorer er allerede vant med strenge regler vedrørende personopplysninger, mens andre enda må venne seg til et nytt sikkerhetsregime. Det viktigste er at bedrifter setter opp teknologien og prosessene sine slik at de er i samsvar med personvernforordningen. På enkeltpersonnivå kan det nok enda være behov for mer opplysning rundt GDPR, sa Sophos’ sikkerhetsspesialist, Michael Veit.

Kilde:

Computerwelt

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse