Forbrukerrådet: - Facebook og Google manipulerer oss til å dele personinformasjon
Forbrukerrådet går hardt ut mot Facebook og Google og mener at GDPR-loven ikke har hatt noen effekt.

Annonse


Forbrukerrådet avslører hvordan Facebook, Google og Windows 10 manipulerer deg

I et blogg-innlegg går Forbrukerrådet kraftig ut mot Facebook og Google som mener selskapene manipulerer brukerne.

– Utspekulert

Organisasjonen har til og med laget en engelskspråklig video der de blant annet hevder at “Facebook og Google tvinger oss til å dele informasjon med utspekulert design og forvirrende grensesnitt”.

Videre hevdes det at “Facebook og Google opptrer uetisk, og stikk i strid med den nye personvernforordningen”.

Rapporten

Rådet har også laget en større rapport (Deceived by Design – PDF) der de avslører metodene som brukes.

Annonse
I den kommer det frem at de mener at det ikke bare er Google og Facebook som lurer også, men også at Microsoft gjør ting vanskelig for brukerne, selv om de ikke kommer like dårlig ut:

Windows 10 gjør også ting for å lure brukeren, mener Forbrukerrådet.
Windows 10 gjør også ting for å lure brukeren, mener Forbrukerrådet. (Ill.: Forbrukerrådet)

Slik forklarer Forbrukerrådet seg

“I forbindelse med innføringen av nye personvernregler blir brukere av digitale tjenester bedt om å ta stilling til deling og bruk av personopplysninger, såkalte Pop-up-varsler. Dessverre er det lite som tyder på at selskaper som Facebook eller Google ønsker å gi oss reelle valgmuligheter,” forklares det.

– Selskapene manipulerer brukerne til å dele informasjon om seg selv. Dette er respektløst overfor egne brukere, og etter vår mening i strid med lovens intensjon om at vi skal få kontroll over egne personopplysninger, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

Dette gjør de, ifølge rådet

– Vi forventer at selskapene legger til rette for gode og opplyste valg og lar brukerne få kontroll over egne personopplysninger. Dessverre er det ikke slik i dag, noe som både bryter med forbrukernes forventninger og intensjonen bak det nye regelverket, sier Finn Myrstad.

Slik mener Forbrukerrådet at brukerne lures.
Slik mener Forbrukerrådet at brukerne lures. (Ill.: Forbrukerrådet)

 

Kilde:
Forbrukerrådet

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse