Visste du at selvkjørende busser kommer allerede i sommer?
Selvkjørende busser skal rulle på norske sommerveier i år.

Annonse


Visste du at selvkjørende busser kommer allerede i sommer?

I sommer kommer de første selvkjørende bussene, men vi er et stykke unna at disse erstatter normal kollektivtrafikk.

Å måtte utsette er normen innen teknologi

Originalt var det planlagt at Ruter og Bymiljøetaten skulle teste selvkjørende busser i en flåte på 10-20 busser fra mars i år, men det har altså blitt utsatt. Isteden er det Obos som trer på banen med Ruter som faglig samarbeidspartner.

Vi spurte ganske enkelt om hvordan det gikk med testprosjektet som skulle startes i mars, hva som står bak utsettelsen og når vi kan forvente selvkjørende busser på veien.

Ruter hadde følgende å si:

Annonse


“Ruter er positiv til utprøving av selvkjørende kjøretøy på en kontrollert og effektiv måte, og vi jobber målrettet med å lære mer hvordan vi kan utvikle teknologien med selvkjørende kjøretøy og integrere i tilbudet med øvrig kollektivtrafikk. For å få best mulig innsikt i hvilke muligheter denne teknologien gir, ønsker vi å gjøre tester. Målet er utnytte teknologien slik at vi kan finne nye gode løsninger for kundene våre som gir dem mer bevegelsesfrihet.

Dette har vi gjort:

  • For å søke innsikt har Ruter nylig gjennomført en dialogkonferanse om kombinert mobilitet
  • Ruter gjennomførte den første demonstratoren høsten 2016 på Fornebu, og på Arendalsuka i august 2017
  • Ruter har en pågående Request for Information (RFI) i markedet. Den definerer Ruters planer for å etablere en autonom flåte i Oslo og Akershus
  • Markedet for selvkjøringsteknologi globalt er stort og omfattende. Ruter har brukt en del tid på å kartlegge markedet og analysere modenhet av teknologien og har sett et behov for åoppdatere planene basert på resultatene av disse analysene.

Dette skal de gjøre:

  • Ruter har som ambisjon å ha de første selvkjørende bussene på veien i løpet av 2018 eller i starten av 2019
  • OBOS skal gjennomføre en test på Fornebu i Bærum der Ruter er faglig samarbeidspartner      
  • Ruter planlegger å pilotere en flåte med selvkjørende kjøretøy i Oslo og Akershus i perioden 2019-2021, med formål om å integrere med selvkjørende kjøretøy med eksisterende kollektivtrafikk.
  • De første forsøkene med selvkjørende busser vil ha en vert om bord. Helt ubemannede busser vil først komme på veien når teknologien har blitt mer avansert og moden.”

Det er altså ingen grunn til å forvente ubemannede busser på en stund, men det blir spennende å følge med på hvordan teknologien utvikler seg.

Usikkert i forhold til Romsås

I en nyhetsmelding Obos publiserte tidligere i år, står det at det skal gå busser på Fornebu og sannsynligvis også Romsås i sommerperioden 2018, men det virker som planene har endret seg litt per dags dato med tanke på Romsås:

“Det er ikke noen forhold som vi kjenner til skal utsette vårt prosjekt, men det er fortsatt en usikkerhet i forhold til hvor lang tid søknadsprosessen tar hos Veidirektoratet og vi vil derfor vente noe lenger før vi sier noe om oppstartdato. Planen vår er å kjøre badegjester fra 31-bussen/Fornebu S til Storøya på Fornebu til sommeren. Med tanke på Romsås er det mer teknisk komplisert og vi er derfor ikke sikre på at vi kan sette opp en rute der.”

Så skal du til Storøya for å bade i sommer kan du få med deg en kjøretur på EasyMile sin EZ10.

Annonse