Sverige vurderer strengere straffer for nettpirater.
Sverige vurderer strengere straffer for nettpirater.

Annonse


Sverige åpner for strengere piratstraff – inntil seks års fengsel

Ny Teknik melder at den svenske migrasjonsministeren, Heléne Fritzon, har mottatt forslag på hvordan nettpirater skal straffes. Personer som krenker opphavsretten risikerer opptil seks års fengsel hvis forslaget trer i kraft.

To nye betegnelser

– I dag pågår det organisert piratvirksomhet på nettet som får store konsekvenser for hele samfunnet. Derfor er det bra at straffen for visse forbrytelser er blitt gjennomgått, slik at straffen blir proporsjonal med alvorligheten til kriminaliteten, sier ministeren i en pressemelding.

Nyhetsmediet sier at forslaget ønsker å innføre to nye lovbruddsbetegnelser: grovt brudd på opphavsretten og grovt brudd på varemerket. Personer som har gjort seg skyldig i grove brudd, kan vente seg fengsel mellom seks måneder og seks år.

Hva gjør politiet i Norge nå?

Annonse


Ønsker lovforslaget velkommen

Hvis lovforslaget blir innført, får politiet i Sverige tilgang til flere verktøy når de etterforsker brudd på opphavsretten. Paul Pintér, politiets nasjonale koordinator for kriminalitet rundt immateriell eiendom, tar forslaget med et smil.

– Dette er etterlengtet for oss i politiet. Det vil åpne opp andre undersøkelsesmetoder som vi kan bruke under forundersøkelser, sier Pintér overfor Ny Teknik.

Også den svenske Rettighetsalliansen ønsker det nye loverforslaget velkommen.

– Vi ønsker velkommen straffesatser på nivå på hva som er normalt i Europa, sier Henrik Pontén i Rättighetsalliansen overfor nettstedet. Han legger til at lovforslaget er et steg i riktig retning.

 

Kilde:
Ny Teknik

Annonse