Ikke riktig så raskt, men det nærmer seg 50 Mbit/s.
Ikke riktig så raskt, men det nærmer seg 50 Mbit/s.

Annonse


Bredbåndshastigheten nidoblet i Norge

Statistisk sentralbyrå (SSB) melder i dag at gjennomsnittshastigheten på private faste bredbånd økte fra 5,o Mbit/s i fjerde kvartal 2008 til 47,0 Mbit/s i tilsvarende kvartal i 2016. I samme periode har antall bredbånd per 100 husholdninger økt fra 67 til 84.

Solid vekst
Tallene til SSB viser at gjennomsnittshastigheten øker i rykk opp napp. Blant annet økte den med 15 prosent i løpet av 2010, før den skjøt fart med hele 65 prosent året etter. I 2011 var gjennomsnittshastigheten på 11,4 Mbit/s.

2014 trekkes også frem som et solid år for bredbånd i Norge da vi så en økning på 54 prosent til i underkant av 30 Mbit/s.

«Både hastigheten og utbredelsen på private bredbånd i Norge har tatt store steg siden 2008 og tilpasset seg nytt bruksmønster og teknologi. For eksempel viser undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene at halvparten av befolkningen strømmet filmer og serier i 2016. Smarttelefoner og nettbrett har i tillegg skapt et behov for at bredbåndene har en så god kapasitet at flere enheter kan surfe og strømme samtidig», skriver SSB i dag.

Annonse
Norge nærmer seg et gjennomsnitt på 50 Mbit/s.
Norge nærmer seg et gjennomsnitt på 50 Mbit/s.

Det går raskest i Rogaland
Når det gjelder fylke, er det Rogaland som kan skilte med den høyeste gjennomsnittsfarten med 59,1 Mbits. Fylket var også størst i 2008. Oslo, Akershus og Buskerud følger på de neste tre plassene. SSB trekker frem Østfold og Akershus som de to fylkene med høyest vekst de seneste årene.

I disse nabofylkene har hastigheten tolvdoblet seg. Finnmark har den svakeste økningen og der har gjennomsnittshastigheten «kun» seksdoblet seg.

I Rogaland er gjennomsnittet raskest.
I Rogaland er gjennomsnittet høyest.

Også i dekningsgrad er det Finnmark som kommer svakest ut. Fra 26 prosent i 2004 til 72 prosent ved siste måling. 72 prosent er nærmere 12 prosentpoeng under landsgjennomsnittet. Ikke overraskende er dekningsgraden høyest i Oslo. I 2004 var den på 41 prosent i Oslo, nå er den økt til 92 prosent.

Mer om bredbånd i Norge kan du lese i kildelenken.

 

Kilde:
Statistisk sentralbyrå

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse