Dette bildet forklarer hva du aldri turte å spørre kameraproffen

Dette bildet viser hvordan ISO, blender og lukkertid påvirker bildene.
Dette bildet viser hvordan ISO, blender og lukkertid påvirker bildene.

Eksponeringstrekanten er kanskje det første fotografistudenter lærer og den viser hvordan blender, lukkertid og ISO påvirker bildet.

Blenderåpning
Som bildet under forklarer slippes det mer lys inn i kamerasensoren jo mindre blendertall som er valgt. Med større blenderåpning (lavere blendertall) kan du ta flotte portrettfotografier der bakgrunnen er uklar. Hvis du ønsker at mer i motivet skal være tydelig, velger du en høyere blendertall.

Merk at du er avhengig av mye lys for å kompensere for den lille blenderåpningen.

Annonse

Stor blenderåpning gjør at bakgrunnen viskes ut.
Stor blenderåpning gjør at bakgrunnen viskes ut.

Lukkertid
For vanlige fotografier er lukkertiden som regel satt til 1/60. Det vil si en sekstiendedels sekund. Dog påvirkes dette av motivet og lys. Tar du bilder av noe som er i bevegelse enten det er fra en fotballkamp eller en leken katt, velger du raskere lukkertid – ofte 1/500 eller 1/1000. Ved så raske lukkertider er du også avhengig av godt lys, ellers kan bildene bli for mørke.

Bruk gjerne lang lukkertid for artige lyseffekter som i bildet under.

Her har vi brukt lang lukkertid.
Her har vi brukt lang lukkertid.

ISO
Denne innstillingen bestemmer lyset i bildet. Jo høyere ISO, jo lysere bilde. Høyere ISO fører også til mer støy i bildene. Lavere ISO gir mørkere bilder. Standard ISO er som regel satt til 100 eller 200, basert på kamera.

Dette bildet viser hvordan ISO, blender og lukkertid påvirker bildene.
Dette bildet viser hvordan ISO, blender og lukkertid påvirker bildene.

Merk at dette bildet ikke viser hvordan de tre funksjonene i eksponeringstrekanten påvirker hverandre.

 

Kilde:
PetaPixel

Annonse
Annonse