Uenigheter om mandater i Linux Foundation

Uenigheter i Linux Foundation
Uenigheter i Linux Foundation

En utvikler, Matthew Garret, hos CoreOS påpekte nylig at Linux Foundation sine vedtekter har blitt endret slik at individuelle medlemmer ikke lenger kan velge sine representanter inn i ledergruppen.

Ikke en lenger en organisasjon for hvermannsen
– Majoriteten av styret er valgt av selskapene som er medlemmer, 10 av platinum medlemmer (platinum medlemskap koster $500 000 per år), 3 av gull medlemmer (gull-medlemskap koster $100 000 i året) og 1 av sølv medlemmer (sølv-medlemskap koster mellom $5000 og $20000 pr år, avhengig av størrelse på selskapet). Inntil nylig kunne individuelle medlemmer  ($99 pr år) også velge to medlemmer inn i styret, dette tillot felleskapets perspektiver å bli representert på styrenivå, skriver Matthew Garret i sitt innlegg på dreamwidth.org.

Han går dermed langt i å antyde at Linux Foundation ikke lenger har noen kraft i form av representasjon av fellesskapet sine ønsker.

Annonse

Håndhveving av GPL kan være grunnen
Videre skriver han endringen kommer kort tid etter at Karen Sandler annonserte at hun ville stille for et av felleskapmandatene i neste stemmerunde. Karen Sandler er daglig leder for Software Freedom Conservatory (SFC). SFC er svært involvert i arbeidet med å håndheve og videreutvikle GPL (GNU Public License).

GPL, eller GNU GPL, ble i sin tid forfattet av Richard Stallman. GPL garanterer sluttbrukere at arbeid som er basert på åndsverk beskyttet av GPL vil fortsette å være åpent for bruk, studie, og videreutvikling.

I disse dager finansierer SFC et søksmål mot en av Linux Foundation sine medlemmer, nemlig VMWare. Søksmålet dreier seg om brudd på GPL,  – en lisens Linux Foundation historisk sett har vært lite interessert i å håndheve, skriver Garret videre i sitt innlegg.

– Timingen kan være tilfeldig, men det ser absolutt ut som Linux Foundation er villig til å kaste ut enhver sjangse for representasjon fra fellesskapet for å sikre at det ikke er noen risiko for at noen som er for håndheving av GPL havner i styre, legger Garret til.

Linux er skapt av fellesskapet
Mye av koden som utgjør Linux sitt økosystem idag er skrevet av individuelle personer, uten noen tilknytning til noe selskap. Det er disse som nå ikke lenger har noen representasjon i Linux Foundation.

Det er derimot en vanlig misforståelse at Linux er ene og alene drevet av enkeltpersoner. Det er langt på vei selskaper som VMWare, Dell, HP, er med på å betale for mye av utviklingen. Uten tilskuddet fra selskaper som disse ville mye av utviklingen ikke ha kommet så langt som den har idag.

– Mye av koden i Linux er skrevet av ansatte betalt for å gjøre dette arbeidet, men en signifikant del av både Linux og den enorme bredden av software som den er avhengig av er skrevet av medlemmer i fellskapet som nå ikke har noen representasjon i Linux Foundation. Å ignorere dem får det til å se ut som Linux Foundation kun er interessert i å «promotere, beskytte og standarisere Linux og Open Source Software» så lenge det kommer selskapene som er medlemmer i organiasjonen heller en felleskapet som en helhet. Dette er ikke et positivt steg, avslutter han.

Kilde:
ZDNet via DreamWidth.org

 

Annonse
Annonse