Justisminister Anders Anundsen.
Justisminister Anders Anundsen.

Annonse


– Dataavlesning strider mot grunnloven

I november kom det frem at Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen vurderer å innføre dataavlesning i Norge.

Reagerer
Dataavlesning betyr mer eller mindre at PST eller politiet vil kunne hacke datamaskiner til mistenkte slik at de kan lese alt som blir gjort og skrevet på maskinen – også kryptert informasjon, skrev Aftenposten.

Ifølge Anundsen er dette tiltaket bare en modernisering av hjemler som politiet og PST allerede har.

Dette får Thomas Gramstad, styreleder i Elektronisk Forpost Norge, til å reagere. I et åpent brev til Anundsen omtaler han blant annet Justisministerens uttalelser som «urovekkende».

Annonse


– Dataavlesning som metode bagatelliserer du, og sammenligner det med telefonavlytting. Men det å tillate hacking av mistenktes datautstyr representerer uansett en alvorlig utvidelse av PSTs inngripende metodebruk, og skriftlig materiale kan være lettere å spre enn lydopptak.

– Strider mot grunnloven
Gramstad mener metodene Anundsen foreslår strider mot grunnlovens § 102 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) Artikkel 8.

I grunnlovens § 102 står det følgende:

«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.»

Oppfordrer å skrote forslaget
Styrelederen i Elektronisk Forpost Norge mener at slike metoder må utredes grundig om i det hele tatt kan rettferdiggjøres, før de tas i bruk.

– En må også vurdere om de de ønskede mål – å forebygge terrorisme og annen alvorlig kriminalitet – ikke heller kan oppnås med andre metoder. Terskelen bør være svært høy for å kunne hacke datamaskiner til mennesker som kan være uskyldige, skriver Gramstad i brevet.

Han er også bekymret for at «utro tjenere» kan misbruke tilgangen de får til svært sensitive opplysninger som fremkommer om en uskyldig tredjepart, og kommer med følgende oppfordring til Justis- og beredskapsministeren:

– Vi oppfordrer deg til å droppe det planlagte forslaget om å tillate politiet å bruke inngripende overvåkningsmetoder som dataavlesning. Det samme gjelder for de mange krenkelsene av privatlivet som foreslås i rapporten Datakrimstrategien.

 

Kilde:
Elektronisk Forpost Norge

Annonse