Justisminister Anders Anundsen.
Justisminister Anders Anundsen.

Annonse


Anders Anundsen ønsker å innføre dataavlesning

Aftenposten melder om at justisminister Anders Anundsen jobber med et nytt lovforslag som innebærer dataavlesning.

Modernisering av hjemler
Dette betyr mer eller mindre at PST eller politiet vil kunne hacke datamaskiner til mistenkte slik at de kan lese alt som blir gjort og skrevet på maskinen – også kryptert informasjon, skriver Aftenposten.

Ifølge Anundsen er dette tiltaket bare en modernisering av hjemler som politiet og PST allerede har.

– Det du tidligere kunne få med telefonavlytting, kan du nå få med dataavlesning, forteller Anundsen til Aftenposten.

Annonse


Avisen skriver at de har grunn til å tro at det skal være klare minstegrenser for når dataavlesning skal tillates, på samme måte som for eksempel romavlytting eller telefonavlytting.

Det er lov å overvåke hva personer gjør på Internett, hvis de er mistenkt for alvorlig kriminalitet og en dommer har godkjent overvåkingen. Det nye forslaget innebærer at det kan bli mulig å overvåke selve PC-en.

Skeptisk
I en kommentar til Aftenposten, forteller Torgeir Waterhouse bransjeorganisasjonen IKT-Norge at han er svært skeptisk til å la politiet drive med dataavlesning.

– Det griper inn i den private sfæren på en helt annen måte enn å ta opp en samtale mellom to personer. Det har også vidtrekkende og potensielt større konsekvenser for den som blir overvåket. Dersom dette går igjennom, må det brukes svært varsomt, sier Waterhouse til Aftenposten.

Han mener også at dataavlesning kan ha svært alvorlige tekniske konsekvenser.

– Det er også klare utfordringer med såkalt key logging, der man tar opp alt fra tastaturer. Her vil man fort få tak i overskuddsinformasjon – alt fra passord i nettbanken til dikt man skriver. Det kan jo være nesten som å avlytte tankene til en person, sier Waterhouse til Aftenposten.

 

Kilde:
Aftenposten

Annonse