– Vi må overvåke all norsk tele- og datatrafikk

Norsk ettertning ønsker bredere overvåking av norske nett.
Norsk ettertning ønsker bredere overvåking av norske nett.

Sjefen for den norske etterretningen, Kjell Grandhagen, sier til NTB at grunnet Edward Snowden sine avsløringer, er norsk etterretning svært hemmet i hvordan de evner å utføre sine oppgaver.

– Vanskeligere for oss
«Det har skapt en bevissthet, særlig innen terrororganisasjonene, om hvordan vestlig etterretning opererer. Det har gitt dem innsikt i metoder som har gjort at de ganske fundamentalt har lagt om måten de kommuniserer på.

Det har gjort det veldig mye vanskeligere å samle inn den informasjonen som vi er avhengige av for å kunne forebygge terrorhandlinger», forklarer Grandhagen til NTB.

Annonse

Omstridt
Lekkasjene fra Snowden har ført med seg flere avsløringer og massiv kritikk mot USA og deres allierte over den omfattende overvåkning av tele- og datatrafikk.

Han mener deriomot at den andre skoen nå har falt og at flere land i den siste tiden har åpnet for mer overvåkning. Han går også langt i å si at dette er først og fremst en politisk sak.

Kjell Grandhagen, etterretningssjef, ønsker en debatt om hva som skal overvåkes i Norge for lettere å kunne fakke terrorister og andre kriminelle.
Kjell Grandhagen, etterretningssjef, ønsker en debatt om hva som skal overvåkes i Norge for lettere å kunne fakke terrorister og andre kriminelle.

– Visse overdriver våre muligheter
Grandhagen på sin side ønsker tilgang til all tele- og datatrafikk som går til, fra og gjennom Norge. Hvilket de ikke har idag.

«Det er nok noen som har overdreven tro på hva en etterretningstjeneste er i stand til å gjøre», sier Grandhagen.

Omfatter terror og grov kriminalitet
Han peker videre på at det er deler av nettet og global kommunikasjon som ikke er tilgjengelig for vårt lands etterretning, og at det er elementer som vil landet vårt vondt som benytter seg av nettet relativt uhindret.

«Dette gjelder terror, det gjelder organisert kriminalitet, menneskesmuglere, våpen, narkotikasmugling og barneporno», sier Grandhagen og trekker frem angrepene i Paris som eksempel.

– Tilrettelegere for terrorkommunikasjon
Etterretningssjefen ønsker at telekom og internettindustrien skal ta en runde med seg selv og spørre seg om det er helt greit å være tilretteleggere for terrorkommunikasjon.

«Vi har behov for å kunne oppdage datatrafikk som representerer trusler mot Norge, men det betyr selvsagt ikke at vi må lese alle menneskers epost og lytte på alle mulige mobilsamtaler, men vi må ha spesifikke mekanismer som gjør det mulig for oss å avdekke de mest alvorlige truslene», mener han.

 

Kilde:
Medier24.com

 

Annonse
Annonse