Det er ikke bare-bare å lykkes med Kickstarter-prosjektet sitt.
Det er ikke bare-bare å lykkes med Kickstarter-prosjektet sitt.

Annonse


Dette bør du være klar over før du Kickstarter

Med et enormt bakgrunnsmateriale bestående av 450 000 respondenter og over 65 000 prosjekter, har professor Ethan Mollick ved University of Pennsylvania, i samarbeid med Kickstarter, undersøkt hvor mange av prosjektene som får suksess. Rapporten er ikke finansiert av Kickstarter.

Tre av fire ville gjort det igjen
«Suksess» har i denne rapporten vært definert som at et prosjekt er vellykket om bidragsytere får sin belønning. For eksempel om et musikkprosjekt blir realisert ved at artisten får laget sin CD – om bidragsytere til prosjektet ikke får sine t-shirts/CD-er, så er prosjektet definert som mislykket.

Undersøkelsen avslører at et mislykket prosjekt ofte etterlater seg en vake av misfornøyde bidragsytere, gjerne også uten en detaljert forklaring fra skaperene eller tilbakebetaling av midler.

Rundt 7 prosent svarte at prosjekter de hadde støttet var mislykket – ytterligere 2 prosent svarte at de hadde mottatt en belønning, men at den ikke stod i stil med hva de hadde blitt lovet.

Annonse


Misfornøyde
Kun i 15-20 prosent av tilfellene er bidragsyterne fornøyd selv om prosjektet mislyktes. Hos bidragsytere som rapporterte et prosjekt som mislykket meldte 13 prosent om tilbakebetaling eller annen form for kompensasjon.

I tillegg svarer rundt 17 prosent i samme gruppe at de var sterkt enige i at de forstod hvorfor prosjektet ble mislykket. Kun 19 prosent ville støttet et nytt prosjekt av samme person eller selskap igjen.

Dette skremmer likevel ikke folk vekk fra Kickstarter: hele 73 prosent av bidragsyterene på mislykkede prosjekter svarte at de med stor sannsynlighet ville støtte et annet Kickstarter-prosjekt i fremtiden.

Som nevnt innledningsvis så feiler kun 9 prosent av prosjektene med å levere det de lover.

Forutse fremtiden
Rapporten lar oss (dessverre) ikke spå med noen større grad av nøyaktighet om et prosjekt vil levere varene eller ikke. Det den viser er imidlertid at små (under 1000 dollar), og store prosjekter ,sliter mer enn de i midten med å holde det de lover.

Dette gjelder spesielt for prosjekter innen film, teknologi og mat. Fellesnevneren er at demografien (kjønn, utdanning, sivilstatus) til de som starter prosjektet heller ikke gir noen pekepinn på om et prosjekt vil lykkes eller ei.

Kilde:
papers.ssrn.com

Annonse