NTNU søker Apple Watch-eiere i Trondheims-området for å skjønne nordmenns bruk av Apples smartklokke.
NTNU søker Apple Watch-eiere i Trondheims-området for å skjønne nordmenns bruk av Apples smartklokke.

Annonse


NTNU skal forske på nordmenns Apple Watch-bruk

NTNU skal forske på Apple Watch-bruken i samarbeid med University of Oxford.

Vil forske på bruken
Er du i Trondheims-området og er eier av Apples smartklokke, ønsker universitetet å komme i kontakt med deg:

«Vi inviterer nå de første kjøperne av Apple Watch i Trondheim til å delta i en undersøkelse om hvorfor man skaffer seg Apple Watch og hvordan man tar «klokka» i bruk.

Arbeidet er en del av en større serie forskning om bruk av «personlige teknologier» ledet av undertegnede, blant annet i samarbeid med forskere ved University of Oxford,» forklarer Aksel Tjora. Tjora er professor hos NTNU.

Annonse


Dette skal skje
«Undersøkelsen består av dybdeintervjuer, fortrinnsvis gjennomført 2-3 uker etter anskaffet Apple Watch, men vi vil gjerne gjøre avtaler om intervju så tidlig som mulig. Intervjuene kan gjennomføres på dagtid eller kveldstid etter ditt ønske, på din arbeidsplass, i ditt hjem eller i lokalene til Sosiologisk poliklinikk i Brattørgata 8 i Trondheim sentrum.

Intervjuene varer 30-40 minutter og krever ingen forberedelser fra din side. Vi søker deltakere i alder fra 18 år og oppover. All informasjon som framkommer vil bli behandlet konfidensielt. Resultatene vil publiseres i vitenskapelig artikkel og vil også bli formidlet via mer tilgjengelige medier.»

Prosjektet har som mål å komme i kontakt med 20 brukere. Ønsker du å være med, ta kontakt med  vitenskapelig assistent Lisbeth Levang eller Aksel Tjora dersom du har spørsmål om prosjektet.

Annonse