Annonse


Dette Boeing-patentet får Star Wars-fans til å måpe

Boeing er for de fleste kjent som en stor flyprodusent, men selskapet driver også med utvikling av militært utstyr. 

Selskapets nyeste patent er først og fremst rettet mot den militære delen, men også luftfart og vanlige bygninger vil kunne dra nytte av teknologien, ifølge Boeing. 

Star Wars i virkeligheten?

For mange vil nok patentet vekke assosiasjoner til Star Wars. Patentet går nemlig, kort forklart, ut på å begrense skadene på biler når det skjer eksplosjoner i nærheten av dem. 

Eksplosjoner utløser som kjent trykkbølger som kan være svært kraftfulle, og Boeings teknologi går ut på å motvirke dem før de kan gjøre skade. Nesten som såkalte «force fields», som vi ser i Star Wars-filmene.

Annonse


Slik illustreres systemet som Boeing ønsker å utvikle. (Ill.: United States Patent and Trademark Office)

Stopper trykkbølgen

For å gjøre dette benytter teknologien seg av laserstråler. Når trykkbølgen oppdages av en sensor på den aktuelle bilen, vil systemet sende ut laserstråler som ioniserer lufta og som absorberer eksplosjonen. Bilen i seg skal ikke bli påvirket av trykkbølgen i noen særlig grad. 

PatentYogi har laget en video som viser hvordan systemet skal fungere. 

Kilde: Cnet

Annonse