Annonse


– Det var vi som anmeldte TPB

En fire år gammel piratsak i Sverige er konkludert i høyesterett, og nå er det avslørt hvem som anmeldte fildelingstjenesten til politiet.

Slapp fengsel
Aktoratet ønsket å bruke personen som et eksempel til skrekk og advarsel, men fikk ikke igjennom ønsket om fengsling.

Personen lastet ned 60 filmer, men retten fant at 57 av disse kun ble delt i en kort periode med andre fildelere. 

De fant også at nedlastingen ikke var motivert av å tjene penger på aktiveteten, noe som også var med på å dempe straffeutmålingen.

Straffen for å laste ned en film er femti dagsbøter. Det har svensk høyesterett kommet frem til.

20 000 kroner per film
Det betyr at en person som tjener 40 000 svenske kroner før skatt må ut med omtrent 20 000 svenske kroner.

Er personen barneforsørger senkes boten med noen tusenlapper. Tjener personen over 1,5 millioner svenske kroner øker bøtene.

«Når er person dømmes for flere lovbrudd samtidig, er praksisen at straffen for hvert lovbrudd senkes progressivt.

Til sammen blir straffen i tilfeller som dette maksimalt 200 dagsbøter. I den aktuelle dommen ble straffen 180 dagsbøter,» melder den svenske nettavisen Ny Teknik.

Fengsel for opplastere
Straffen blir langt mer alvorlig om man som svensk borger er først til å laste opp en svensk film.

I en domsavsigelse i Sverige nylig må den dømte opplasteren ut med 4,3 millioner svenske kroner, i tillegg til 160 timer samfunnstjeneste for å ha gjort tilgjengelig 517 filmer.

Rättighetsalliansen bak anmeldelsen
Det har også kommet ny informasjon vedrørende TPB-saken som pågår for fullt i Sverige.

Det er nemlig Rättighetsalliansen, med personer som tidligere jobbet i Svenska Antipiratbyrån, som anmeldte The Pirate Bay.

Det var denne anmeldelsen som gjorde at svensk politi raidet TPB sine servere for en uke siden.

– Sitter på masse info om TPB
– Vi kunne ha levert detaljert og omfattende informasjon om Pirate Bay til politiet, forklarer Henrik Pontén. 

Pontén var en av de som tidligere var en del av Antipiratbyrån, og som har vært en nøkkelperson i bekjempelsen av piratmateirale i Sverige.

Han var sentral i en sak fra 2010, og har også opplevd å bli buet av scenen på Dreamhack.

Ifølge Pontén brukte TPB svært avanserte teknikker for å skjule maskinene som drev TPB, men at TPB nå er borte har ikke hatt noe å si for fildelingsaktiveten.

– Et økende samfunnsproblem
Dette mener organisasjonen om piratkopiering på nettsidene:

«Nettkriminalitet er et økende samfunnsproblem. Hver dag bryter 4000 svensker nettlover.

Disse lovbruddene koster 9,2 milliarder svenske kroner hvert år. Piratkopiering er en type kriminell handling vi har jobbet lengst med.

Piratkopiering er et økende samfunnsproblem som vokser i omfang. Ofte er piratkopiering knyttet til annen kriminell aktivetet som rammer enkeltpersoner såvel som bedrifter.

Når det kommer til piratprodukter som bremseklosser, mat og hygiene, vil den ulovlige handelen føre til enda mer alvorlige skader.»
 

Kilde:
NyTeknik

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse