Annonse


– Norge kan bli som Nord-Korea

Dersom den nye straffeloven blir vedtatt, kan en turist som fotograferer Tryvannstårnet i Oslo havne i fengsel.

– Vil bli svart flekk
Det frykter Per Morten Hoff, direktør i IKT-Norge.

– Hvis dette går gjennom, vil Norge bli en svart flekk på kartet. Vi vil bli som Nord-Korea eller Jemen, og det er veldig alvorlig, sier Hoff til NRK.no.

Ett års fengsel
Regjeringens forslag til ny straffelov ligger nå ute til høring. I lovforslaget står det blant annet:

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som uten tillatelse fra Kongen, eller den Kongen bemyndiger, kartlegger skjermingsverdig objekt, eller militært anlegg eller område, ved å samle inn eller sammenstille data om disse, eller som offentliggjør slike data eller produkter basert på slike data.

Utvides til sivile bygninger
I et tilleggsdokument fra justis- og beredskapsdepartementet utdypes og begrunnes lovendringen om foto spesielt. Her står det blant annet:

I dagens samfunn bør også sivil infrastruktur som er av betydning for våre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser gis et tilsvarende vern. 

– Skjerping, ikke modernisering
Teksten bygger på den gamle lovteksten, som stammer fra 1914. De fleste trodde denne ville bli modernisert, og fotoforbudet av offentlige bygninger lempet på.

Stor var overraskelsen derfor da den nye lovteksten ble kjent.

Pass på hva du tar bilde av!
Den innebærer ifølge journalister og IT-folk en innskjerping av forbudet, slik at både turister og amatørfotografer må passe på hva de får med seg i bakgrunnen når de tar bilder av familien, hunden sin eller gatelivet generelt.

Blant bygningene som det kan bli forbudt å ta bilde av, er regjeringsbygget, en av de mest sentralt plasserte bygningene i hovedstaden som nesten er vanskelig å unngå å få med på bildet dersom du tar bilder i Oslo sentrum.

 

 

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse