Annonse


Øl, vin eller brennevin?

Verdens helseorganisasjon fører nøyaktig statistikk over hvor mye alkohol som drikkes i verden, basert på de enkelte landenes statistikker.

Bedre oversikt
Som oftest er dette nokså kjedelig lesning. Så mange liter pr. person i året her, så mange liter der.

Men Ghostinthedata vil gjøre tallene mer håndterlige, slik at vi med ett blikk kan se hva slags drikkevarer innbyggerne i de enkelte landene foretrekker.

Øl som gjelder
Derfor har de laget et interaktivt kart som viser hvem som drikker hva.

Foredelt på alle nordmenn over 15 år konsumerer vi for eksempel 1139 milliliter øl i uka, 373 milliliter vin og 62 milliliter brennevin.

Vi føyer oss med andre ord pent inn blant verdens øl-land (markert i gult) sammen med USA. Australia og Tyskland.

Brennevinet råder
Ser vi på nabolandene våre, er forskjellene små. Men både svenskene og danskene drikker noe mer vin enn oss, mens finnene ligger på samme nivå.

Selv om det drikkes mest øl også i vodkaens hjemland Russland, ligger brennevinsnivået langt høyere enn vårt, på 282 milliliter.

Totalavhold
I land som Iran, Afghanistan og Pakistan er konsumet av all alkohol offisielt lik null, men det er liten tvil om at det konsumeres en del i skjul.

Saudi-Arabia er ærligere i så måte. Der drikkes det offisielt 1 milliliter vin og fem milliliter brennevin pr. uke.

Men øl, det har de visst knapt hørt om.

Oppdatert 4/9-2014 kl. 12:14: I en tidligere versjon av denne artikkelen brukte vi ordet «sprit». Mange har påpekt at den korrekte norske betegnelsen er «brennevin», Selv om «sprit» brukes på svensk (og til dels norsk, inspirert av svenskene) om sterk, alkoholholdig drikke, blir dette misvisende på norsk. Her i landet betyr «sprit» primært alkoholprodukter til teknisk og medisinsk bruk. Det vi drikker, er altså brennevin.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse