Annonse


Nekter å utlevere Europa-post

Microsoft og andre amerikanske selskaper prøver nå desperat å distansere seg fra NSA og Snowden-skandalene.

Mister kunder
Selskapene mister nemlig kunder i utlandet. Kunder som blir mer og mer mistenksomme, og som tenker at Microsoft, Google, Amazon og andre gir fra seg data til amerikanske myndigheter.

Det er trolig derfor Microsoft nå motsetter seg en amerikansk rettskjennelse som krever at de gir myndighetene i hjemlandet innsyn i e-post som er lagret i Irland.

– Har ikke lov
Ifølge Washington Post mener Microsoft at amerikanske myndigheter ikke har lov til å kreve slikt innsyn så lenge opplysningene ligger på en server i utlandet.

Annonse




Myndighetene mener på sin side at så lange selskapet som eier eller disponerer dataene er amerikansk, så har de rett til å kreve innsyn.

Startet i desember
I desember i fjor krevde en dommer i New York utstedte en rettskjennelse som på vegne av regjeringen krever innsyn i e-poster sendt via Microsofts Outlook-system.

Microsoft satte seg på bakbeina, og henviste til at det ville bety katastrofe både for dem og andre amerikanske IT-selskaper dersom rettsordren ble stående.

Får støtte av Verizon
Versizon, som eier serverne der de irske filene ligger, har gitt sin støtte til Microsoft.

Begge mener at USA ikke kan utstede rettskjennelser som gjelder utenfor eget land, og at slike saker må tas opp ad diplomatiske kanaler og via politisamarbeidsavtaler som USA har inngått med de enkelte land.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse