Annonse


Endelig fikk de seg en på tygga

Som kjent er det nå nye lover på plass i USA mot såkalte patent-troll, selskaper som utelukkende lever av å saksøke andre selskaper.

Og nå er den første dommen klar.

Forlangte full stopp
Det lille California-selskapet FindTheBest (FTB) ble saksøkt av patent-trollet Lumen View, som mente de hadde rettighetene på søketeknologien som FTB bruker.

I tillegg til å forlange full stopp av selskapets søkemotor, forsøkte Lumen View også å forhindre at FTB snakket med pressen om saken.

Annonse
Saken avvist
Det siste ble raskt avvist av dommeren, og nå er også selve patentsaken forkastet av retten i California, som er en av de ti statene som så langt har innført nye lover.

– Lumens motiv for dette søksmålet var å mobbe fram et forlik med FTB med den tanken at FTB heller ville betale en grunnløs lisensavgift framfor å tåle kostnadene ved en dyr rettssak, skriver dommer Denise Cote i sin kjennelse.

Cote regner med at dommen vil få betydning også for framtidige saker av denne typen.

Kilde:
ArsTechnica.com
 

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse