Annonse


Er iCloud så ille, da?

Kommentar: I dag morges ble det kjent at Forbrukerrådet klager Apple inn til Forbrukerrådet for brudd på markedsføringsloven.

Rettsløs?
Årsaken er at Apple kan endre vilkårene når som helst, uten å spørre brukerne først. Dette gjør brukerne nærmest rettsløse, mener Forbrukerrådet.

Tja, sier vi.

For flere av de kommersielle nettlagringstjenestene vi kjenner til, har tilsvarende eller verre vilkår dersom man finleser brukerkontrakten (hvilket dessverre de færreste gjør). 

Annonse


Krever å få se og slette
Microsofts OneDrive krever for eksempel å få lov til å gjennomgå innholdet ditt dersom de mistenker at du misligholder vilkårene. De forbeholder seg også retten til å slette innholdet (se denne DinSide-saken om hva norske Morten Tobiassen opplevde).

Det synes vi med all respekt for Forbrukerrådet er et verre inngrep mot brukeren enn endring av vilkår uten varsel.

For om du blir utsatt for etterforskning av amerikanere med moralbegreper som får den norske indremisjonen til å fortone seg som libertinere, ligger du nok tynnere an enn om du glemte å ta backup av fødselsattesten til guttungen.

Ingen garanterer mot tap
Forbrukerrådet har for øvrig laget en instruktiv tabell som viser forskjellene i vilkårene hos de ulike nettjenesten (Microsofts SkyDrive har siden endret navn til OneDrive).

Her ser vi at ingen av tjenestene garanterer mot datatap.

Vi skjønner godt hvorfor. Det hadde vært så godt som umulig å drive med ekstern datalagring dersom hver enkelt kunde kunne saksøke deg om data skulle gå tapt.

Sats på egne kopier
Vanligvis skjer jo ikke dette, men det er nok smartest å satse på egne, lokale kopier (gjerne med en ekstra disk på jobben, i tilfelle brann hjemme) dersom du vil være sikker. Nettet er et uggent sted, og du skal aldri si aldri.

Det er nok også smart å unngå å betro de mest sensitive opplysningene om deg selv til en ekstern aktør. Og gjør du det, bør du vurdere å kryptere filene først.

Apple i klartekst
Når det gjelder retten til å endre vilkår uten å varsle brukeren, er det rett nok bare Apple som sier dette i klartekst.

OneCloud og Google Drive er klare på at de skal varsle først, mens DropBox bare vil sende varsel dersom de selv mener endringen er vesentlig. Norske JottaCloud er ifølge Forbrukerrådet uklar på dette punktet.

Apple sier på sitt sedvanlige amerikansk-advokat-norsk følgende:

Apple forbeholder seg retten til å modifisere eller si opp Tjenesten (eller deler av denne), enten midlertidig eller permanent. Apple kan poste dette på vår nettside og/eller sende en e-post til hovedadressen tilknyttet din Konto for å tilkjennegi melding om vesentlige endringer til Tjenesten. Det er ditt ansvar å sjekke din iCloud-epostadresse og/eller primære e-post adresse registrert hos Apple for slike meldinger. Du aksepterer at Apple ikke skal være ansvarlig ovenfor deg eller noen annen tredjepart for enhver modifisering eller ethvert opphør av Tjenesten. Hvis du har betalt for å bruke Tjenesten og vi sier den opp eller vesentlig nedjusterer Tjenestens funksjonalitet, vil vi tilby deg forholdsmessig tilbakebetaling av eventuelt forhåndsinnbetalt vederlag.

Lite sannsynlig
De kan med andre ord dra ut pluggen uten ett ord, og ha ryggen fri juridisk (de kan informere deg, men ikke). Men sannsynligheten for at dette skjer, er nok liten.

Forrige gang Apple gjorde noe slik, var i 2012 da de gikk fra MobileMe (tilgere .Mac) til iCloud.

Da fikk brukerne et halvt år på seg til å ta sikkerhetskopi, før de fikk tilbud om å overføre abonnementet  på noe bedre vilkår enn før.

Ikke smart
Om Apple ønsker å beholde kundene sine og kanskje til og med skaffe seg nye (svært mange OS X og iOS-brukere finner det like greit å være hos konkurrentene), er det jo ikke spesielt smart å dra ut pluggen uten videre.

Men skulle de trekke seg seg helt ut og overlate nettlagringen til Google, Microsoft og Dropbox, så gir de deg i hvert fall pengene tilbake.

Det står klart og tydelig i vilkårene.

 

 

Annonse